Misija i vizija

Misija


Misija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je sustavno razvijanje i širenje nacionalno i međunarodno prepoznate izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju u području biotehničkih, tehničkih i prirodnih znanosti te prijenosu i primjeni znanja na korist i prosperitet svih dijelova društva. Fakultet osigurava mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, nadzor i stalno poboljšanje kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti nastavnog i znanstvenog rada. U realizaciji ove misije Fakultet sustavno provodi razvojnu strategiju temeljenu na izvrsnosti u znanstveno-nastavnoj i stručnoj djelatnosti.


Vizija


Vizija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je biti elitna znanstvena i nastavna institucija Hrvatske, usmjerena na provedbu međunarodno prepoznatljivih znanstvenih, razvojnih i stručnih istraživanja iz područja biotehničkih, tehničkih i prirodnih znanosti, usklađenih s onima u Europskom visokoobrazovnom prostoru (European Higher Education Area – EHEA) i Europskom istraživačkom prostoru (European Research Area – ERA). Fakultet će nastaviti obrazovati međunarodno priznate kvalitetne i kompetentne stručnjake, provoditi međunarodno prepoznata znanstvena i stručna istraživanja te pružati snažnu potporu razvoju gospodarstva. Fakultet će kroz provođenje politike kvalitete i nadalje raditi na svojoj prepoznatljivosti i etabliranju kao poželjna visokoobrazovna institucija, te pouzdan partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima. U cilju provedbe navedenog, Fakultet će surađivati s akademskim i gospodarskim partnerima u zemlji i inozemstvu te osigurati stalni nadzor i rast kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti nastavnog, znanstvenog i stručnog rada. 

Poziv na testiranje (administrator projekta Bio4Feed)

Poziv na testiranje (administrator projekta Bio4Feed)

Leave review
„Sukladno Natječaju za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za projekte za rad na projektu „Biokonverzija ...
Read More
Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju)

Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju)

Leave review
Poštovani, sukladno Natječaju za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik na neodređeno vrijeme u punom rad...
Read More
Svečana promocija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Svečana promocija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Leave review
Izuzetno nam je zadovoljstvo izvijestiti Vas da će se u petak, 21. veljače 2020. godine, u Auli magna Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (Vlad...
Read More