Rezultati razgovora s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta


U skladu s člankom 14. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane (zamjena za bolovanje) na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, objavljuje

 

 

Rezultate razgovora s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane (zamjena za bolovanje) na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek

 

Sukladno članku 14. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane (zamjena za bolovanje) na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek provelo je natječajni postupak kroz razgovor (intervju) s kandidatima.

 

Razgovor s Povjerenstvom održan je 13. siječnja 2021. godine u predavaonici P-4, prvi kat na 
Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek. Na razgovor je pozvano deset kandidata,
a pozivu se odazvalo šest kandidata.

 

Popis kandidata koji su pristupili razgovoru s Povjerenstvom i ostvareni bodovi

                       Tablica 1.

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Ostvareni bodovi

 

1.

Andrijana Diklić, mag. ing. techn. aliment.

40

2.

Ilijana Vukadin,mag. nutr.

85

3.

Anja Bašnec, mag. nutr.

60

4.

Eleonora Jažić, mag. nutr.

60

5.

Matija Mikačić, mag. nutr.

40

6.

Ana-Marija Gotal, mag. ing. techn. aliment.

55

 

Slijedom prikaza u Tablici 1., Povjerenstvo je sastavilo listu reda prvenstva (rang listu) kandidata. 
Prvi na listi je kandidat s većim ukupnim brojem bodova, a iza njega slijede kandidati s manjim ukupnim
brojem bodova.

 

Rang lista kandidata 

Tablica 2.

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Ukupno ostvareni bodovi

 

1.

Ilijana Vukadin, mag. nutr.

85

2.

Anja Bašnec, mag. nutr.

60

3.

Eleonora Jažić, mag. nutr.

60

4.

Ana-Marija Gotal, mag. ing. techn. aliment.

55

5.

Andrijana Diklić, mag. ing. techn. aliment.

40

6.

Matija Mikačić, mag. nutr.

40

 

Odluka o izboru bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.

 

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kakvoću hrane (zamjena za bolovanje) na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek

 

 

  1. prof. dr. sc. Ljiljana Primorac, redovita profesorica u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, predsjednica


  1. izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak, izvanredna profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, član

 


  1. prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron, redovita profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, član