Odluka o izboru na suradničko radno mjesto višeg asistenta - dr. sc. Mario Komar,