Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju)

KLASA: 112-01/20-01/09
URBROJ: 2158-82-01-20-08
Osijek, 7. rujna 2020.Kandidatima prijavljenim na Natječaj


Predmet: Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju)


Poštovani,
sukladno Natječaju za izbor i prijem jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zakalde za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (“Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima”), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do isteka razdoblja provedbe projekta, koji je objavljen 24. srpnja 2020. godine u  “Večernjem listu, “Narodnim novinama”, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, mrežnim stranicama Fakulteta, na internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek, te sukladno članku 14. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora poziva na razgovor (intervju) sedam kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj.


Razgovor s Povjerenstvom (intervju) održati će se 14. rujna 2020. (ponedjeljak) u vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek, prema rasporedu:


1. 11:45 sati – Gabriela Perković, mag. ing. techn. aliment.
2. 12:15 sati – Sanja Brkić, mag. ing. proc.

3. 12:45 sati – Maja Domiter, mag. ing. techn. aliment.
4. 13:15 sati – Gorana Eljuga, mag. nutr.
5. 13:45 sati – Anđela Zeko-Pivač, mag. ing. proc.
6. 14:15 sati – Ina Ćorković, mag. ing. techn. aliment.
7. 14:45 sati – Jelena Mandarić, mag. nutr.


Uputa i obavijest kandidatima


Na razgovoru s Povjerenstvom, Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje znanje pristupnika, interese, motivaciju za rad, kao i druge činjenice vezane uz poslove samog radnog mjesta za koji je raspisan natječaj. Razgovor se sastoji od 3 pitanja čija je bodovna vrijednost od 0 do 10 bodova. Maksimalan broj ostvarenih bodova na razgovoru je 30 bodova, s tim da kandidat mora ostvariti minimum uspješnosti od 50 %, odnosno 15 bodova. 


Na temelju ukupnog broja ostvarenih bodova na razgovoru, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata, a konačnu odluku o izboru donosi Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.


Radi utvrđivanja identiteta, kandidati su obavezni ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu s fotografijom te ju predočiti prije razgovora. Kandidat koji nema identifikacijsku ispravu neće moći pristupiti razgovoru i neće se smatrati kandidatom u natječajnom postupku.


Sukladno epidemiološkim uputama, kandidatima će se prije ulaska u službeni prostor Fakulteta mjeriti tjelesna temperatura. Također, kandidati su obvezni imati zaštitu masku.

Kandidati koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se više smatrati kandidatom natječaja.


Obavijest o rezultatima razgovora s Povjerenstvom te konačni rezultati (rang lista kandidata) biti će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji.


Povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zakalde za znanost “Razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (“Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima”), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do isteka razdoblja provedbe projekta, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek


1.    prof. dr. sc. Mirela Kopjar, redovita profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, predsjednica


2.    izv. prof. dr. sc. Anita Pichler, izvanredna profesorica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, član


3.    prof. dr. sc. Stela Jokić, prodekanica za znanost Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, član