Poslijediplomski sveučilišni studij - Prehrambeno inženjerstvo

NAZIV STUDIJA, PODRUČJE POLJE I GRANA


Poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambeno inženjerstvo za stjecanje akademskog stupnja doktor znanosti iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, grana Inženjerstvo.


NOSITELJ STUDIJA I SURADNJE USTANOVE KOJE SUDJELUJU U POKRETANJU I IZVOĐENJU DOKTORSKOG PROGRAMA

Nositelj studija je Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (PTFOS)

INSTITUCIJSKA STRATEGIJA RAZVOJA DOKTORSKIH PROGRAMA

Predloženi program poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambeno inženjerstvo je za sada jedini doktorski studij kojeg predlaže PTFOS. S razvojem drugih grana u okviru polja Prehrambena tehnologija (kadrovi, oprema…) očekuje se i pokretanje novih studija. U siječnju 2006. godine PTFOS-u  je odobren poslijediplomski specijalistički studij Sigurnost i kvaliteta hrane, 2009. poslijediplomski specijalistički studij Tehnologije tradicionalnih mesnih proizvoda te2010. poslijediplomski specijalistički studij Nutricionizam. Za sve navedene studije na PTFOS-u postoji osnova koja se ogleda u znanstvenoj i stručnoj djelatnosti, a što je vidljivo iz prijavljenih znanstvenih i stručnih projekata te publiciranih radova. Iz prijave studija je vidljivo da su skoro svi kadrovi koji sudjeluju u realizaciji studija zaposlenici PTFOS-a, a studij će se provesti u prostorima i s opremom PTFOS-a.
S obzirom na važnost prehrambene industrije za regiju i Republiku Hrvatsku, doktorski studij Prehrambeno inženjerstvo kao i specijalistički poslijediplomski studiji PTFOS-a imati će veliki značaj za usavršavanje stručnjaka iz polja prehrambene tehnologije.

INOVATIVNOST DOKTORSKOG PROGRAMA

Poslijediplomski sveučilišni studij iz Prehrambenog inženjerstva usmjeren je u prvom redu na  procesno-tehnološku funkciju proizvodnje hrane prema zahtjevima i normama suvremene tehnike i tehnologije i znanosti o prehrani. Samim time studij uvažava i sve relevantne čimbenike u primarnoj proizvodnji te one u rukovanju, čuvanju i distribuciji kao i osiguranju i upravljanju kakvoćom.
Studij je koncipiran tako da studentima daje veliku mogućnost kreiranja studija (mali broj obveznih kolegija i značajan broj izbornih te mogućnost izbora kolegija s drugih studija). Osim toga, iz strukture studentskih obveza vidljivo je da se velika važnost pridaje i izvannastavnim aktivnostima tj. uključivanju i sudjelovanju studenata u znanstveno-istraživačkom radu (obrana teme, objavljivanje radova…).

UVJETI UPISA NA STUDIJ


Pravo upisa na poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (PTFOS) imaju kandidati koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na Prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili na srodnom fakultetu u inozemstvu.

Kandidati sa srodnih fakulteta (Agronomski fakultet u Zagrebu, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Kemijsko-tehnološki fakultet, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Tekstilno-tehnološki faultet, Prirodoslovno-matematički  i dr. ) imaju pravo upisa uz uvjet da polože ispite iz kolegija s dodiplomskog studija PTFOS-a, a koji se smatraju neophodnim za pohađanje poslijediplomskog sveučilišnog studija iz Prehrambenog inženjerstva. Navedene ispite je potrebno položiti prije polaganja ispita iz odgovarajućih kolegija na poslijediplomskom studiju. Odluku o tome donosi Fakultetsko vijeće PTFOS-a na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti.

Kandidati sa ostalih fakulteta mogu se upisati uz uvjete koje Fakultetsko vijeće PTFOS-a, na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, odredi za svakog pojedinog kandidata.


KRITERIJI I POSTUPCI ODABIRA POLAZNIKA


Studij mogu upisati kandidati pod uvjetom da su na prethodno završenom studiju imali prosjek ocjena najmanje 3,5. Iznimno se, a na osnovi prijedloga Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, na poslijediplomski sveučilišni studij može upisati osoba s prosjekom nižim od 3,5.

KOMPETENCIJE KOJE STUDENTI STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA, MOGUĆNOSTI NASTAVKA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG RADA, MOGUĆNOSTI POSTDOKTORSKOG USAVRŠAVANJA TE MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Završetkom poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku stječu se znanja neophodna za samostalno organiziranje i provođenje istraživanja u području poslijediplomskog sveučilišnog studija, obradu i prezentaciju dobivenih rezultata te publiciranje rezultata istraživanja. Kandidati koji završe ovaj studij osposobljeni su za izradu, ocjenu i analizu istraživanja i projekata u polju prehrambene tehnologije, za razvoj novih proizvoda i tehnologija te unapređenje postojećih.  Znanja koja steknu polaznici ovoga studija su dovoljna za stalno napredovanje u struci, razvoj novih ideja te rukovodne funkcije u znanstvenim i proizvodnim društvima.

Završetkom studija kandidatima se pruža velika mogućnost zapošljavanja kao i postdoktorskog usavršavanja na institucijama u zemlji i inozemstvu.


VODITELJ STUDIJA


prof. dr. sc. Mirela Planinić


tel: 031 224 333


email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


web: www.ptfos.unios.hr