doc. dr. sc. Antun Jozinović

Katedra za tehnologiju ugljikohidrata - Izborni kolegiji_Rezultati ispita i poravnih parcijanih (4.2.2020.)

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za tehnologiju ugljikohidrata

Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda

Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda

Tehnologija ugljikohidrata

 

OBAVIJEST

Rezultati pismenog ispita i popravnih parcijalnih ispita iz gore navedenih kolegija nalaze se u prilozima.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

Preuzmite prilog 1
Preuzmite prilog 2
Preuzmite prilog 3
Preuzmite prilog 4
OPŠIRNIJE

Osnove tehnologije ugljikohidrata_Usmeni ispit (7.2.2020.)

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Osnove tehnologije ugljikohidrata

 

OBAVIJEST

Usmeni ispit za sve studente koji su položili gore navedeni ispit putem parcijalnih ispita biti će održan u petak 7.2.2020. u P4 od 13 h.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

OPŠIRNIJE

Osnove tehnologije ugljikohidrata_Rezultati popravnih parcijalnih 30.1.2020.

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Osnove tehnologije ugljikohidrata

 

OBAVIJEST

 

Rezultati popravnih parcijalnih ispita održanih 30.1.2020. i prijedlog ukupne ocjene iz parcijalnih ispita nalaze se prilogu.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Katedra za tehnologiju ugljikohidrata_Izborni kolegiji_Rezultati 2. parcijalnog ispita (28.1.2020.)

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za tehnologiju ugljikohidrata

Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda

Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda

 

OBAVIJEST

 

Rezultati parcijalnih ispita održanih 28.1.2020. nalaze se u prilogu.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

Preuzmite prilog 1
Preuzmite prilog 2
OPŠIRNIJE

Prehrambeno inženjerstvo_Rezultati 1. parcijalnog ispita (14.1.2020.)

Leave review
Preuzmite prilog 1

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Prehrambeno inženjerstvo

 

OBAVIJEST

 

Rezultati 1. parcijalnog ispita održanog 14.1.2020. nalaze se u prilogu.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

OPŠIRNIJE

Osnove tehnologije ugljikohidrata_Rezultati 2. parcijalnog ispita (23.1.2020.)

Leave review
Preuzmite prilog 1

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Osnove tehnologije ugljikohidrata

 

OBAVIJEST

 

Rezultati 2. parcijalnog ispita održanog 23.1.2020. i prijedlog ukupne ocjene iz parcijalnih ispita nalaze se u prilogu obavijesti.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

OPŠIRNIJE

Katedra za tehnologiju ugljikohidrata - Izborni kolegiji (2. i popravni parcijalni ispiti)

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za tehnologiju ugljikohidrata

Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda

Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda

Tehnologija ugljikohidrata

 

 OBAVIJEST

 

Parcijalni ispiti za gore navedene kolegije biti će održani prema sljedećem rasporedu:

  • 2. parcijalni ispit – 28. 1. 2020. u 8 h (P-8/R)
  • Popravni parcijalni ispiti – 4.2.2020 u 12 h (P1)

Za parcijalne ispite potrebno je predati papire u kutiju ispred istraživačkog laboratorija pored P4 najkasnije dan prije održavanja parcijalnih ispita. Na papirima za ispite obavezno točno navesti naziv kolegija te dio koji student piše za navedeni termin.

doc. dr. sc. Antun Jozinović

OPŠIRNIJE

Osnove tehnologije ugljikohidrata - 2. parcijalni ispit 23.1.2020.

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Osnove tehnologije ugljikohidrata

 

OBAVIJEST

2. parcijalni ispit iz navedenog kolegija biti će održan u četvrtak 23.1.2020. prema sljedećem rasporedu:

 

1. grupa (prezimena od M do Ž) - 8:30 - 9:15 h (P-1)

2. grupa (prezimena od A do L) - 9:15 – 10:00 h (P-1)

 

Za prijavu izlaska na parcijalni ispit potrebno se potpisati najkasnije do srijede 22.1.2020. u 14 h u tablici koja se nalazi u Referadi.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

OPŠIRNIJE

Prehrambeno inženjerstvo - Industrijske vježbe (Mljekara)

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Prehrambeno inženjerstvo

 

OBAVIJEST

 

Industrijske vježbe u tvornici Meggle Hrvatska d.o.o. biti će održane u petka 17.1.2020. od 8:30 h. Dolazak na vježbe je obavezan, a na vježbe je potrebno ponijeti kute i pitanja koja se nalaze u nastavnim materijalima kolegija.

doc. dr. sc. Antun Jozinović

OPŠIRNIJE

OBAVIJEST

Leave review
Prehrambeno inženjerstvo 1. parcijalni ispit

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Prehrambeno inženjerstvo

OBAVIJEST

 

1. parcijalni ispit iz gore navedenog kolegija biti će održan u utorak 14.1.2020. od 8 do 10 h u P2. Za prijavu parcijalnog ispita potrebno je predati papire u kutiju koja se nalazi ispred istraživačkog laboratorija pored P4 najkasnije od ponedjeljka 13.1.2020. u 14 h.

doc. dr. sc. Antun Jozinović

OPŠIRNIJE