Rezultati ispita i kolokvija

Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda - Rezultati 2. parcijalnog ispita 11.1.2022.

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda

 

OBAVIJEST

Rezultati 2. parcijalnog ispita iz gore navedenog kolegija održanog 11.1.2022. te prijedlog konačnih ocjena nalaze se u prilogu.

doc. dr. sc. Antun Jozinović

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda - Rezultati 2. parcijalnog ispita 11.1.2022.

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda

 

OBAVIJEST

Rezultati 2. parcijalnog ispita iz gore navedenog kolegija održanog 11.1.2022. te prijedlog konačnih ocjena nalaze se u prilogu.

doc. dr. sc. Antun Jozinović

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

2. parcijalni ispit iz Organske kemije

Leave review
Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Biotehnološka proizvodnja hrane

Leave review

Rezultati prvog parcijalnog ispita održanog 16. 12. 2021. dati su u attachementu obavijesti.

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

Leave review
Rezultati u prilogu.

Rezultati u prilogu.

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda - Rezultati 1. parcijalnog ispita 7.12.2021.

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda

 

OBAVIJEST

Rezultati 1. parcijalnog ispita iz gore navedenog kolegija održanog 7.12.2021. nalaze se u prilogu.

2. parcijalni ispit biti će održan prema ranije postavljenom rasporedu u utorak 11.1.2021. od 10 do 12 h u P7.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda - Rezultati 1. parcijalnog ispita 7.12.2021.

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda

 

OBAVIJEST

Rezultati 1. parcijalnog ispita iz gore navedenog kolegija održanog 7.12.2021. nalaze se u prilogu.

2. parcijalni ispit biti će održan prema ranije postavljenom rasporedu u utorak 11.1.2021. od 8 do 10 h u P7.


doc. dr. sc. Antun Jozinović

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Tehnologija ugljikohidrata - Rezultati 2. parcijalnog ispita 7.12.2021.

Leave review

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za tehnologiju ugljikohidrata

Tehnologija ugljikohidrata
 
 

OBAVIJEST

Rezultati 2. parcijalnog ispita iz gore navedenog kolegija održanog 7.12.2021. te prijedlog konačnih ocjena nalaze se u prilogu.

Termin održavanja i način prijave popravnog parcijalnog ispita također je naveden u prilogu.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Procesi u prehrambenoj industriji - Rezultati pismenog ispita 06.12.2021.

Leave review
Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Osnove tehnologije ugljikohidrata - Rezultati 2. parcijalnog ispita 2.12.2021.

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Osnove tehnologije ugljikohidrata

 

OBAVIJEST

 

Rezultati 2. parcijalnog ispita održanog 2. 12. 2021. nalaze se u prilogu.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE