Interni natječaji

Natječaj za upis I. generacije pristupnika na zajednički interdisciplinarni diplomski sveučilišni studij Biotehnologija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Medicinskog fakulteta Osijek na engleskom jeziku u akad. god. 2022./2023.

Leave review
Read More

INTERNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU METODA OD INTERESA ZA GOSPODARSTVO

Leave review
Read More

Interni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za kupnju opreme i računalnih programa te nadogradnju opreme

Leave review
Read More

Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade redovitim studentima preddiplomskog i diplomskih studija PTF-a

Leave review
Read More

Interni natječaj za dodjelu nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Leave review
Read More

Interni natječaj za dodjelu nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Leave review
Read More

N A T J E Č A J za upis VIII. generacije pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij Nutricionizam iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizma u akademskoj godini 2020./2021.

Leave review
Read More

Interni natječaj za dodjelu nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Leave review
Read More

Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients

Leave review
U sklopu „Program znanstvene suradnje“ koji provodi Hrvatska zaklada za znanost odobren je projekt „Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients”.Cilj programa je d...
Read More

Projekt: Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje (Bio4Feed)

Leave review
Dana 4. 10. 2019. stigla je obavijest o uspješnom prolasku 3. faze postupka dodjele bespovratnih sredstava i upućivanje u sljedeću fazu, fazu 4. - donošenje Odluke o financiranju projekta: Biokonverzi...
Read More