Teaching bases

Vinka d.d.

Jarminačka cesta 1, Vinkovci​

Klinički bolnički centar Osijek

J. Huttlera 4, Osijek

Kandit d.o.o.​

Vukovarska cesta 239

Zavod za javno zdravstvo OBŽ

Franje krežme 1

Vodovod-Osijek d.o.o.

Poljski put 1, Osijek

Tvornica šećera Osijek d.o.o.

Frankopanska 99, Osijek

Žito d.o.o. mesna industrija

Žito d.o.o. Đakovština 3, Osijek
Prosciutto Pannonico d.o.o., Prstenova ulica 4, Čepin
Salami Aurea d.o.o., Prstenova ulica 6, Čepin
Copadio d.o.o., Prstenova ulica 8, Čepin