Studentski zbor

Na temelju konačnih rezultata studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, koji su održani 6.lipnja 2019., za članove Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i njihove zamjenike izabrani su:

Član

David Kožul

Zamjenik
Marko Kolarić

Član

Sara Kovačević​

Zamjenik
Marina Barišić

Član

Martina Hederić​

Zamjenik

Leonarda Vego

Član

Lea Heric​

Zamjenik
​Ivana Cikać

Član

Josip Juričić​

Zamjenik

Josip Jelinić​

Član

Patricija Pernar​

Zamjenik

Petra Antunović

Član

Katarina Zeko

Zamjenik

Ivana Ujlaki​

Član

Ema Salopek​

Zamjenik

Kristina Kelemen​

Član

Valentin Vidakušić​​

Zamjenik

Tomislava Klobučar​​

Član

Vice Tomičić​

Zamjenik

Katarina Galušić​

Član

Željka Balog​

Zamjenik

Dario Horki

Na konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog Fakulteta Osijek izabrani su:

Predsjednik Studentskog zbora

Josip Juričić​


Zamjenik predsjednika Studentskog zbora

Sara Kovačević

Članovi fakultetskog vijeća

Josip Juričić
David Kožul
Sara Kovačević
Martina Hederić
Lea Herić
Patricija Pernar
Katarina Zeko
Ema Salopek
Vice Tomičić​

Predstavnik u Studentskom zboru Sveučilišta u Osijeku

Patricija Pernar