Studentski zbor

Na temelju konačnih rezultata studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, koji su održani 7. lipnja 2023. godine, za članove Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i njihove zamjenike izabrani su:

Član

Gavranović Lovro

Zamjenik
Jelena Vrban

Član

Šešuk Tea​

Zamjenik
Ivana Gožović​

Član

Pelzer Benedikt

Zamjenik

Hrvoje Zadravec

Član

Pilipović Barbara

Zamjenik
Mario Krišto​

Član

Nikolić Nika

Zamjenik

Jana Pranjić

Član

Ostrun Iva

Zamjenik

Ema Stanić

Član

Prološčić Emilija

Zamjenik

Ana Rubil​​

Član

Perišić Kristina

Zamjenik

Lucija Miličević

Član

Pfeifer Kaira

Zamjenik

Antonia Tunjić

Član

Sušac Karolina

Zamjenik

Marija Francišković

Član

Prološčić Mihaela

Zamjenik

Sara Povrženić​

Na konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek izabrani su:

Predsjednik Studentskog zbora

Benedikt Pelzer


Zamjenik predsjednika Studentskog zbora

Barbara Pilipović

Predstavnik u Studentskom zboru Sveučilišta u Osijeku

Nika Nikolić

Izabrani predstavnici studenata u Fakultetsko vijeće:Benedikt Pelzer
Kristina Perišić
Barbara Pilipović
Karolina Sušac
Iva Ostrun


Studentski pravobranitelj


Karolina Sušac