Opći Podatci

Adresa: Osijek, Franje Kuhača 20


Telefon: 031 / 224 - 300


Faks: 031 / 207 - 115


URL: http://www.ptfos.unios.hr


E-mail: office@ptfos.hr


OIB: 96371000697 (Matični broj:3058204)


IBAN: HR17 2500 0091 1020 17142 (Žiro račun: 2500009-1102017142)

2.krug STEM stipendije-PODSJETNIK!

2.krug STEM stipendije-PODSJETNIK!

Leave review
Podsjećamo, u ponedjeljak 18. studenoga 2019. godine, objavljene su rang-liste II. krugadodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti. Rang-l...
Read More
Reakreditacija fakulteta - anonimni komentari

Reakreditacija fakulteta - anonimni komentari

Leave review
Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku   prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko ob...
Read More
Reakreditacija fakulteta

Reakreditacija fakulteta

Leave review
Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obra...
Read More