Upisi 2023

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek upisuje studente u I. godinu prijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija u skladu s „Natječajem za upis studenata u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024.“, kojeg je raspisalo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te ga je objavilo na svojoj mrežnoj stranici i na mrežnoj stranici Rektorskog zbora RH.


Upisna mjesta za jesenski rok ak. god. 2023./2024.


 • 63 redovita studenata (državljana RH i državljana država članica EU), koji to pravo ostvare polaganjem državne mature, odnosno koji:
  • po prvi puta upisuju I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija te ne plaćaju participaciju u troškovima studija ili
  • upisuju I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija, a do sada su već iskoristili pravo dva upisa u statusu redovitog studenta na drugim sveučilišnim prijediplomskim studijima ili stručnim prijediplomskim studijima te prilikom upisa plaćaju punu participaciju u troškovima I. godinu studija u iznosu od 1.120,00 EUR
 • prema posebnim upisnim kvotama namijenjenim Hrvatima izvan Republike Hrvatske, 5 studenata.


Kandidati koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih(više na poveznici: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama).

Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave ispita državne mature odnosno studijskih programa na visokim učilištima i važno je pravovremeno se obratiti gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen. U slučaju općih, gimnazijskih i umjetničkih programa kandidat se javlja Agenciji za odgoj i obrazovanje odnosno kada je riječ o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima kandidat se javlja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.


Važno: Agencija za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih neće proslijediti dokumentaciju kandidata Središnjem prijavnom uredu, a niti obrnuto. Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti oba postupka (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije i postupak prijave ispita državne mature i/ili prijave studijskih programa).

Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije ne dostavlja se Središnjem prijavnom uredu već se za potrebe upisa na visoka učilišta dostavlja samom visokom učilištu prilikom upisa.


Termini i provedba upisa


Upis kandidata na sveučilišni prijediplomski studij Prehrambena tehnologija, prema rang listi objavljenoj putem NISpVU sustava, provoditi će se u:


 • ljetnom roku: 24. i 25. srpnja 2023.
 • jesenskom roku: 21. i 22. rujna 2023.


Kandidati se trebaju javiti u Ured za studente i studije, koji se nalazi na I. katu, lijevo.

Upisi će se provoditi:


 • elektroničkim upisom studijske godine i unošenjem osobnih podataka (elektronički, putem računala),
 • popunjavanjem Matičnog lista
 • popunjavanjem Ugovora o studiranju.


Ukupni troškovi upisa u iznosu od 65,20 eura trebaju se uplatiti na žiro račun Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (Addiko bank d.d. Zagreb).


Prilikom uplate obavezno je navođenje sljedećih elemenata:


Platitelj: Ime i prezime studenta, adresa stanovanja
Primatelj: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek
Iznos: 65,20 eura
IBAN primatelja: HR1725000091102017142
Model: 67
Poziv na broj: OIB studenta
Opis plaćanja: Ime i prezime studenta


Ukupni troškovi upisa uključuju:


Za upis je potrebno sljedeće:


 1. Svjedodžba o položenoj državnoj maturi, odnosno Potvrda o položenim ispitima državne mature (original)
 2. Svjedodžba o završnom radu (za kandidate koji nisu završili gimnaziju) - preslika
 3. Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (samo kandidati koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan RH)
 4. jedna (1) fotografije veličine 4 x 6 cm (u boji)
 5. preslika osobne iskaznice (obje strane)
 6. potvrda o uplati ukupnih troškova upisa
 7. potvrda o uplati školarine (samo za kandidati koji su već studirali ili su stranci)
 8. kemijska olovka.

Kandidati koji po prvi put upisuju sveučilišni prijediplomski studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, a prethodno su već bili upisani dva puta na neke prijediplomske studije u statusu redovnog studenta (na bilo kojem studijskom programu), prilikom upisa plaćaju punu školarinu za I. godinu prijediplomskog studija u iznosu 1.120,00 eura.


Detaljan raspored upisa i sve važne informacije vezane za provedbu upisa biti će objavljeni 20. srpnja 2023. nakon 10:00 h (za ljetni upisni rok), odnosno 20. rujna 2023., nakon 11:00 h (za jesenski upisni rok) na mrežnoj stranici: http://www.ptfos.unios.hr


Sve dodatne obavijesti o upisu u I. godinu prijediplomskog studija mogu se dobiti u Uredu za studente i studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, tel. 031/224-331; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uvjeti upisa na preddiplomski studij


Uvjet za upis na studij je završena četverogodišnja srednja škola te položen obvezni dio državne mature.
Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se prema ostvarenim bodovima na temelju kategorija navedenih u sljedećoj tablici:

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) je sustav pomoću kojeg kandidati prijavljuju polaganje ispita državne mature i prijavljuju se za upis na odabrane studijske programe.


Dodatne detaljne informacije o postupku državne mature možete pronaći na mrežnim stranicama:Prijave


Prijave za preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija odvijaju se istovremeno s odabirom ispita državne mature putem sustava NISpVU i to preko mrežne stranice: https://www.postani-student.hr/


Ovaj način prijave na preddiplomski studij vrijedi za:


 • maturante koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u 2022. godini,
 • pristupnike koji su mlađi od 25 godina, a srednjoškolsko obrazovanje su završili prethodnih godina,
 • strane državljane.

Sve dodatne obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, tel. 031/224-331, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., kao i na mrežnoj stranici: http://www.ptfos.unios.hr/upisi


Kontakt


PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
F. Kuhača 18, 31000 Osijek
tel. 031/224 331
fax: 031/207 115
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web adresa: http://www.ptfos.unios.hr

PROGRAM ZA STJECANJE NEDOSTAJUĆIH ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE DIPLOMSKE STUDIJE PREHRAMBENO‑TEHNOLOŠKOG FAKULTETA OSIJEK


Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišne diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek nastao je kao potreba premošćivanja razlika u obrazovnim razinama i ishodima učenja stručnih i sveučilišnih prijediplomskih studija. Uspješno svladavanje ovog jednosemestralnog programa omogućuje osobama, koje su završile stručne (prijediplomske) studije iz područja biotehničkih i tehničkih znanosti, stjecanje kompetencija koje su uvjet za upis na sveučilišne diplomske studije.


Također, navedeni program omogućuje i sveučilišnim prvostupnicima iz srodnih područja znanosti stjecanje nedostajućih znanja i nastavak visokoškolskog obrazovanja u području biotehničkih znanosti na jednom od diplomskih studija Fakulteta.


ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Završetkom programa, polaznici stječu 30 ECTS bodova te znanja iz područja inženjerske termodinamike, prijenosa tvari i energije, biokemije, kemije hrane, procesa u prehrambenoj industriji i kontrole kakvoće hrane.

Navedena znanja su nužna za uspješno pohađanje i svladavanje programa sveučilišnih diplomskih studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.

Završetkom programa polaznici će se moći natjecati za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek bez obveze polaganja razredbenog ispita tijekom razredbenog postupka, odnosno bez obveze upisa i polaganja razlikovnih predmeta pri upisu sveučilišnog diplomskog studija.


PRIJAVE ZA UPIS

Kako bismo dobili uvid u broj potencijalnih kandidata i njihove ostvarene uspjehe na završenom studiju, molim Vas da popunite obrazac predprijave te ga dostavite putem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predviđeni termin održavanja Programa (uz uvjet da se prijavi dovoljno kandidata) je druga polovica veljače. Detaljnije informacije o upisu bit će objavljenje na web stranici fakulteta (www.ptfos.unios.hr).


UVJETI UPISA

Program mogu pohađati osobe koje su tijekom svog prethodnog visokoškolskog obrazovanja stekle minimalno 150 ECTS bodova te su završile neki od studija koji slijede:


- sveučilišni prijediplomski studij iz područja:

 • BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, polja Poljoprivreda/agronomija (osim studija Agroekonomika i studija Mehanizacija),
 • TEHNIČKIH ZNANOSTI, polja Temeljne tehničke znanosti i polja Kemijsko inženjerstvo,
 • BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, polja Kliničke medicinske znanosti,
 • INTERDISCIPLINARNIH PODRUČJA ZNANOSTI, studij Biotehnologija i istraživanje lijekova,
 • PRIRODNIH ZNANOSTI, polja Kemija i polja Biologija;


- stručni prijediplomski studij iz područja:

o    Biotehničkih znanosti, polja Prehrambena tehnologija,

o    Tehničkih znanosti, polja Kemijsko inženjerstvo.


Za studente koji su završili stručni prijediplomski studij, uvjet upisa na program je prosjek ocjena završenog studija od najmanje 3,0.


TRAJANJE I IZVEDBA PROGRAMA

Program traje jedan (1) semestar a polaznici su obvezni izvršiti sve obveze propisane programom u roku od tri semestra od dana upisa.

Nastava će se izvoditi kao: turnusna nastava (predavanja, laboratorijske vježbe, auditorne vježbe) i konzultacije.

Obveze polaznika su aktivno prisustvovanje nastavi svih predmeta te obveze definirane za svaki pojedini predmet, kao i polaganje ispita iz svakog predmeta. Svaki polaznik je obavezan odraditi najmanje 50 % nastavnih aktivnosti propisanih planom i programom.

Program obuhvaća predmete kako slijedi:

ŠKOLARINA

Troškovi programa po jednom polazniku iznose 729,98 EUR (5.500,00 HRK, fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK). Navedeni iznos pokriva troškove provedbe nastave, troškove institucije te troškove vezane za izdavanje potvrda o završenom programu polaznicima programa.


Uvjeti upisa u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2023./2024.


1. UVJETI UPISA I UPISNE KVOTE


Pravo prijave za upis na sveučilišne diplomske studije Prehrambeno inženjerstvoProcesno inženjerstvo i Znanost o hrani i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek imaju osobe koje su završile:


 • odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij uz stjecanje 180 ECTS bodova iz područja Biotehničkih znanosti, polja Prehrambena tehnologija i polja Biotehnologija (vrijedi za sve diplomske studije), odnosno polja Nutricionizam (vrijedi samo za diplomski studij Znanost o hrani i nutricionizam)


 • neodgovarajući sveučilišni prijediplomski studij uz stjecanje 180 ECTS bodova iz područja:
  • Biotehničkih znanosti, polja Poljoprivreda/agronomija (osim studija Agroekonomika i studija Mehanizacija)
  • Tehničkih znanosti, polja Temeljne tehničke znanosti i polja Kemijsko inženjerstvo
  • Biomedicina i zdravstvo, polje Kliničke medicinske znanosti  (vrijedi samo za diplomski studij Znanost o hrani i nutricionizam)
  • Interdisciplinarnih područja znanosti, studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
  • Prirodnih znanosti, polja Kemija i polja Biologija


 • Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uz stjecanje 30 ECTS bodova.


Broj upisnih mjesta na studijima:

 • sveučilišni diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo:         60 redovitih studenata
 • sveučilišni diplomski studij Procesno inženjerstvo:                 20 redovitih studenata
 • sveučilišni diplomski studij Znanost o hrani i nutricionizam: 20 redovitih studenata


2. PRIJAVE


U skladu s Natječajem za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024., kojeg raspisuje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prijave za razredbeni postupak i upis na sveučilišne diplomske studije


 • za pristupnike koji su završili odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij i Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek  traju od 1. do 22. rujna 2023.
 • za pristupnike koji su završili neodgovarajući sveučilišni prijediplomski studij  traju od 11. do 15. rujna 2023. 


Pristupnici su obvezni popuniti prijavni obrazac te ga zajedno s priloženim potrebitim dokumentima dostaviti u Ured za studente i stijudije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, osobno ili preporučenom pošiljkom u skladu s gore navedenim rokovima.


Pristupnici uz prijavni obrazac prilažu slijedeću dokumentaciju:

 • presliku domovnice - Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti: Rodni list, Izvod iz matične knjige rođenih, Vjenčani list, i dr.;
 • presliku rodnog lista
 • presliku osobne iskaznice
 • jednu fotografiju veličine 4x6 cm
 • diplomu / svjedodžbu / potvrdu o završenom prijediplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika)
 • prijepis ocjena / dopunsku ispravu (izvornik ili ovjerena preslika)
 • ovjerenu presliku nastavnog plana i programa završenog sveučilišnog prijediplomskog studija (samo pristupnici koji su završili neodgovarajući sveučilišni prijediplomski studij)
 • rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (samo pristupnici koji su sveučilišni prijediplomski studij završili izvan Republike Hrvatske) *


* Kod prijave za upis, pristupnici koji posjeduju inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju moraju pri Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pokrenuti postupak akademskog priznavanja u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu u Osijeku. Više o uputama za pokretanje postupka na poveznici: http://www.unios.hr/kvaliteta/djelatnosti/akademsko-priznavanje/.


Radi se o dva potpuno odvojena postupka koja se pokreću paralelno:

 1. postupak vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije koje provodi Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Sveučilištu u Osijeku (Sveučilišni kampus, Cara Hadrijana 10c);
 2. postupak prijave za upis na diplomske studije pri našem Fakultetu (Tvrđa, F. Kuhača 18).


3. RAZREDBENI POSTUPAK


Pravo upisa u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija pristupnik stječe na temelju ostvarenih bodova na rang listi u okviru upisne kvote pojedinog studija pri čemu se rang liste formiraju na temelju razredbenog postupka.


Razredbeni postupak sastoji se od: vrednovanja/bodovanja postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju, trajanju preddiplomskog studija i kompatibilnosti završenog preddiplomskog studija, kako slijedi:


                                  

                                              broj bodova = (A + 3/B) + C +D

gdje je:


A –  težinski prosjek ocjena prijediplomskog studija izražen na tri decimale (suma umnožaka ocjena ispita i pripadajućih ECTS bodova svih predmeta podijeljena sa sumom ECTS bodova);


Napomena: Ocjene ostvarene polaganjem ispita na Programu za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uzimaju se u obzir kod izračuna težinskog prosjeka.


B –  vrijeme za koje je kandidat završio prijediplomski studij izraženo u godinama studiranja i zaokruženo na cijeli broj (npr. 3, 4, 5, …)


C – faktor kompatibilnosti studija (za odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij C = 10; za neodgovarajući sveučilišni prijediplomski studij C = 7)  


D –  0,8 bodova dodaje se osobama koje su završile Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 


Pristupnici koji su završili neodgovarajući sveučilišni prijediplomski studij, a ostvarili su pravo upisa temeljem razredbenog postupka, diplomski studij mogu upisati uz u ovisnosti o završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju i programu diplomskog studija koji upisuju te su obvezni participirati u troškovima izvođenja nastave i održavanja ispita razlikovnih predmeta. Razlikovne predmete, pri upisu na diplomski studij, određuje Povjerenstvo za prijediplomsku i diplomsku nastavu nakon uvida u natječajnu dokumentaciju pristupnika.


Ukoliko navedeni pristupnici imaju završen Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, oslobođeni su upisa razlikovnih predmeta.


4. TERMIN UPISA


Upis pristupnika, koji su temeljem razredbenog postupka ostvarili pravo upisa u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija, provodit će se 27. do 29. rujna 2023.


Na upis je potrebno donijeti:

 • kemijsku olovku
 • dokumente navedene na prijavnom obrascu (samo pristupnici koji ih nisu predali prilikom prijave za upis)
 • potvrdu o ispunjenoj sveučilišnoj anketi ili predati šifru s potvrde (samo pristupnici koji su slušali predmete u 2022/2023.)
 • potvrdu o uplati ukupnih troškova upisa
 • potvrdu o uplati školarine (samo pristupnici koji su već bili upisani na neki diplomski studij kao redoviti studenti ili pristupnici koji participiraju u troškovima izvođenja nastave i održavanja ispita razlikovnih predmeta)


Ukupni troškovi upisa iznose 65,20 EUR (491,25 HRK, fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK) i uplaćuju se isključivo na račun Fakulteta (Addiko bank d.d.), a uključuju:

 1. troškove upisa i upisnih materijala u iznosu od 40,00 EUR (prema Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta u Osijeku)
 2. projekte Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku u iznosu od 7,00 EUR (prema Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta u Osijeku)
 3. troškove studenske iskaznice u iznosu od 11,70 EUR
 4. troškove osiguranja studenata u iznosu od 6,50 EUR (prema Odluci dekana).


5. PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŠKOLARINA):


Participaciju redovitih studenata (državljani RH i državljani država članica EU) koji po prvi puta upisuju I. godinu studija u cijelosti podmiruje MZO.


 • Student ima pravo jednom promijeniti izabrani studij uz zadržavanje prava na subvencioniranje troškova školarine u cijelosti (primjena članka 79. stavka 3. Zakona o visokom obrazovanju i visokoj djelatnosti).


 • Student koji je već dva puta koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju MZO-a na nekom od visokih učilišta u RH i upisuje I. godinu redovitog studija iste razine obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija od 1120,00 EUR (8.438,64 HRK, fiksni tečaj konverzije: 1EUR=7,53450 HRK).


 • Studentima iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih obitelji) i studentima samohranim roditeljima, koji su u redovitom statusu, smanjuje se prag za preuzimanje participacije u troškovima studiranja na 30 ECT bodova.


 • Student koji upiše diplomski studij uz upis razlikovnih predmeta (ovisno o završenom prijediplomskom studiju i programu diplomskog studija koji upisuju), obvezan je participirati u troškovima izvođenja nastave i održavanja ispita razlikovnih predmeta u iznosu od 489,08 EUR (3.685,00 HRK, fiksni tečaj  konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).


Studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU, koji će studirati u statusu redovitih studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše u visini trostrukog iznosa participacije.Pristupnici školarinu / troškove za razlikovne predmete mogu uplatiti na blagajni Fakulteta:

 • odjednom, uplatom cijelog iznosa ili
 • u 2-12 rata preko kreditnih kartica Diners Club kartica, PBZ Visa te PBZ Premium.Prilikom uplate na račun Fakulteta (Addiko bank d.d.) nužno je navesti sljedeće podatke:
Platitelj: Ime i prezime studenta, adresa stanovanja
Primatelj: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek
Iznos: iznos koji se plaća
IBAN (račun) primatelja: HR1725000091102017142 (BIC/Swift kod: HAABHR22)*
Model: 67
Poziv na broj primatelja: OIB studenta
Opis plaćanja:  troškovi upisa / školarina / troškovi za razlikovne predmete


* za plaćanja izvan EU odabrati troškovnu opciju OUR (na teret platitelja), a za plaćanja unutar EU odabrati troškovnu opciju SHA (podijeljeni troškovi)6. KONTAKT


PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
Franje Kuhača 18, 31000 Osijek
tel. 031 224 353
fax: 031 207 115
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web adresa: http://www.ptfos.unios.hr
UVJETI UPISA

u više godine sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih studija

Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek

u akademskoj godini 2023./2024.(1)  Redoviti studenti SVEUČILIŠNOG PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA koji su u ak. god.  2022./2023. bili upisani u 1. nastavnu godinu

ostvaruju pravo upisa u 2. nastavnu godinu ukoliko su ispunili sve studijske obveze i zadovoljili propisane uvjete za upis u višu godinu, odnosno ostvarili najmanje 42 ECTS boda u 1. nastavnoj godini studija i obavili liječnički sistematski pregled, i to:


 •   bez participacije u troškovima studija, odnosno bez plaćanja školarine ukoliko su u 1. nastavnoj    godini ostvarili od 55 do 60 ECTS bodova,
 • uz participiranje u troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 42 do 54 ECTS boda;


ne ostvaruju pravo upisa u 2. nastavnu godinu ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 24 do 41 ECTS boda te mogu upisati ponavljanje 1. godine studija u statusu redovitog studenta uz participiranjeu troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine;


gube status redovitog studenta ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili manje od 24 ECTS boda te mogu upisati ponavljanje 1. godine studija ako im se – na osobni zahtjev – odobri nastavak studija, odnosno dovršenje studija bez studentskih prava i uz plaćanje školarine u iznosu od 978,17 EUR = 7.370,00 HRK, fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK (u skladu s Odlukom o posebnim naknadama Sveučilišta u Osijeku).


Predmeti 2. godine koje student može upisati prilikom ponavljanja 1. godine

Prilikom upisa ponavljanja 1. godine studija, student može upisati i neke predmete iz 2. godine studija uz uvjet da je ispunio zadane preduvjete te da mu zbroj ECTS bodova nepoloženih i novoupisanih predmeta ne može biti veći od 30 ECTS bodova po semestru;


Na početku akademske godine/ZIMSKOG SEMESTRA student može upisati predmete III. semestra, a prije početka LJETNOG SEMESTRA i predmete iz IV. semestra (naravno, ukoliko je u međuvremenu ispunio zadane preduvjete za predmete koje želi upisati):


III. ZIMSKI SEMESTAR

Šifra predmetaPredmetECTSPreduvjet – položeni predmet(i)88254

Fizikalna kemija *

6

Opća i analitička kemija;    

Inženjerska termodinamika

88259

Mikrobiologija hrane *

6

Ekologija;

Biologija;

Opća mikrobiologija

187662

Osnove tehnologije prerade mlijeka

(od ak. god. 2018./2019.)

4

Biologija;

Opća mikrobiologija

187663

Osnove tehnologije ugljikohidrata

(od ak. god. 2018./2019.)

4

Biologija;

Opća mikrobiologija

88257  ( E )

88258  (NJ)

Strani jezik II

1

Strani jezik I

79477

Tjelesna i zdravstvena kultura II

1

Tjelesna i zdravstvena kultura I

           * od 2 predmeta označena zvjezdicom, student može upisati 1 predmetIV. LJETNI SEMESTAR


Šifra predmetaPredmetECTSPreduvjet – položeni predmet(i)79479Ambalaže i pakiranje hrane3Opća i analitička kemija;

Matematika I;

Inženjerska termodinamika

79480Prijenos tvari i energije6.5Opća i analitička kemija;

 Matematika I;

Matematika II;

Inženjerska termodinamika;

Elementi strojeva

79481Higijena i sanitacija3Opća i analitička kemija

Matematika I

Ekologija

Biologija

Opća mikrobiologija

88257  ( E )

88258  (NJ)

Strani jezik II

1

Strani jezik I

79477

Tjelesna i zdravstvena kultura II

1

Tjelesna i zdravstvena kultura I

(2)  Redoviti studenti SVEUČILIŠNOG PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA koji su ak. god.2022./2023. bili upisani u 2. nastavnu godinu:

ostvaruju pravo upisa u 3. nastavnu godinu ukoliko su ispunili sve studijske obveze i zadovoljili propisane uvjete za upis u višu godinu, odnosno ostvarili najmanje 42 ECTS boda u 2. nastavnoj godini i položili sve ispite s 1. nastavne godine, i to:

 • bez participacije u troškovima studija, odnosno bez plaćanja školarine ukoliko su u 2. nastavnoj godini ostvarili od 55 do 60 ECTS bodova,
 • uz participiranje u troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine ukoliko su u 2. nastavnoj godini ostvarili od 42 do 54 ECTS boda;ne ostvaruju pravo upisa u 3. nastavnu godinu ukoliko su u 2. nastavnoj godini ostvarili od 24 do 41 ECTS boda te mogu upisati ponavljanje 2. godine studija u statusu redovitog studenta uz participiranjeu troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine (navedeno se odnosi i na redovite studente koji su u 2. nastavnoj godini ostvarili 42 ili više ECTS boda, ali nisu položili sve predmete s 1. nastavne godine);


gube status redovitog studenta ukoliko su u 2. nastavnoj godini ostvarili manje od 24 ECTS boda te mogu upisati ponavljanje 2. godine studija ako im se – na osobni zahtjev – odobri nastavak studija, odnosno dovršenje studija bez studentskih prava i uz plaćanje školarine u iznosu od 978,17 EUR = 7.370,00 HRK, fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK (u skladu s Odlukom o posebnim naknadama Sveučilišta u Osijeku).Predmeti 3. godine koje student može upisati prilikom ponavljanja 2. godine

­prilikom upisa ponavljanja 2. godine studija, student može upisati i neke predmete iz 3. godine studija uz uvjet da je položio sve predmete s 1. nastavne godine te da mu zbroj ECTS bodova nepoloženih i novoupisanih predmeta ne može biti veći od 30 ECTS bodova po semestru;


na početku akademske godine/ZIMSKOG SEMESTRA student može upisati predmete V. semestra, a prije početka LJETNOG SEMESTRA i predmete iz VI. semestra (naravno, ukoliko je u međuvremenu stekao uvjet, odnosno položio sve predmete s 1. nastavne godine):V. ZIMSKI SEMESTAR


Šifra predmeta

Predmet

ECTS

66871

 Ekonomika

5

35436

 Mjerenje i upravljanje

5VI. LJETNI SEMESTAR

  


Šifra predmeta
Predmet
ECTS

187664

 Osnove tehnologije žitarica *

 (od ak. god. 2019./2020.)

4.5

187665

 Osnove tehnologije prerade voća i povrća *

 (od ak. god. 2019./2020.)

4.5

187666

 Osnove tehnologije vina i ulja *

 (od ak. god. 2019./2020.)

4.5

187667

 Osnove tehnologije mesa i ribe *

 (od ak. god. 2019./2020.)

4.5

143776

 Stručna praksa

4

                        

       * od 4 predmeta označena zvjezdicom, student može upisati 2 predmeta


  

(3)  Redoviti studenti SVEUČILIŠNOG PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA koji su u ak. god.2022./2023. bili upisani u 3. nastavnu godinu i odslušali sve predmete


mogu upisati ponavljanje 3. godine studija uz zadržavanje prava redovitog studenta (tzv. „apsolventsku godinu“) ako im od trenutka upisa na prijediplomski studij nije proteklo više od 3 godine (nisu bili ponavljači), i to :

 • bez participacije u troškovima studija, odnosno bez plaćanja školarine ukoliko su u 3. nastavnoj godini ostvarili od 55 do 60 ECTS bodova,
 • uz participiranje u troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine ukoliko su u 3. nastavnoj godini ostvarili od 24 do 54 ECTS boda;

gube status redovitog studenta ukoliko su u 3. nastavnoj godini ostvarili manje od 24 ECTS boda te mogu upisati ponavljanje 3. godine studija ako im se – na osobni zahtjev – odobri nastavak studija, odnosno dovršenje studija bez studentskih prava i uz plaćanje školarine u iznosu od 978,17 EUR = 7.370,00 HRK, fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK (u skladu s Odlukom o posebnim naknadama Sveučilišta u Osijeku).(4)  Redoviti studenti SVEČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskojgodini 2022./2023. bili upisani u 1. nastavnu godini

ostvaruju pravo upisa u 2. nastavnu godinu ukoliko su ispunili sve studijske obveze i zadovoljili propisane uvjete za upis u višu godinu, odnosno ostvarili najmanje 42 ECTS boda u 1. nastavnoj godini studija, i to:

 • bez participacije u troškovima studija, odnosno bez plaćanja školarine ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 55 do 60 ECTS bodova,
 • uz participiranje u troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 42 do 54 ECTS boda (u skladu s tablicom u prilogu);


ne ostvaruju pravo upisa u 2. nastavnu godinu ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili od 24 do 41 ECTS boda te mogu upisati ponavljanje 1. godine studija u statusu redovitog studenta uz participiranjeu troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine (u skladu s tablicom u prilogu);


gube status redovitog studenta ukoliko su u 1. nastavnoj godini ostvarili manje od 24 ECTS boda te mogu upisati ponavljanje 1. godine studija ako im se – na osobni zahtjev – odobri nastavak studija, odnosno dovršenje studija bez studentskih prava i uz plaćanje školarine u iznosu od 978,17 EUR = 7.370,00 HRK, fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK (u skladu s Odlukom o posebnim naknadama Sveučilišta u Osijeku).­Prilikom upisa ponavljanja 1. godine studija, student može upisati i neke predmete iz 2. godine studija uz uvjet da je ispunio zadane preduvjete te da mu zbroj ECTS bodova nepoloženih i novoupisanih predmeta ne može biti veći od 30 ECTS bodova po semestru;(5)  Redoviti studenti SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskoj  godini 2022./2023. bili upisani u 2. nastavnu godinu i odslušali sve predmete

 mogu upisati ponavljanje 2. godine studija uz zadržavanje prava redovitog studenta (tzv. „apsolventsku godinu“) ako im od trenutka upisa na prijediplomski studij nije proteklo više od 2 godine (nisu bili ponavljači), i to :

 • bez participacije u troškovima studija, odnosno bez plaćanja školarine ukoliko su u 2. nastavnoj godini ostvarili od 55 do 60 ECTS bodova,
 • uz participiranje u troškovima studija, odnosno plaćanje dijela školarine ukoliko su u 2. nastavnoj godini ostvarili od 24 do 54 ECTS boda (u skladu s tablicom u prilogu);

Pri utvrđivanju visine participacije treba uzeti u obzir i Odluku o plaćanju prijenosa ECTS bodova za izradu diplomskog rada koju je donijelo Fakultetsko vijeće ak. god. 2018./2019. na svojoj X. redovitoj sjednici održanoj 16. srpnja 2019. Ova odluka odnosi se na one studente kojima je na Fakultetskom vijeću odobrena tema i mentor diplomskog rada (Obrazac D-1), ali neće uspjeti završiti diplomski studij u okviru tekuće akademske godine pa im podnošenje Obrasca D-EXP (Prijava završetka praktičnog dijela diplomskog rada) od strane mentora omogućava parcijalno priznavanje ECTS bodova (prema donjoj tablici) koji su realizirani na diplomskom radu izvedbom eksperimentalnog dijela i pripremom osnove pisanog rada.


Ukoliko je studentu ostala samo faza obrane diplomskog rada (svi ostali ISPITI su položeni, odobrena je TEMA diplomskog rada na Fakultetskom vijeću, prihvaćeno je IZVJEŠĆE o provedbi postupka izrade diplomskog rada na Odboru za završne i diplomske ispite) koja nosi 5.0 ECTS bodova, tada student pri upisu uplaćuje samo troškove upisa u iznosu od 60,00 kn.


Ukoliko student nije položio sve ispite s 2. nastavne godine, pristupa se izračunu participacije u kojem se Obrazac D-EXP uzima u obzir (nepoloženi ispiti 1. nastavne godine ne ulaze u izračun participacije).


                 Preraspodjela strukture ECTS bodova za izradu diplomskog rada na diplomskim studijima:


StudijPrijava teme(ECTS)Dnevnik istraživanja *(ECTS)Obrana diplomskog rada(ECTS)UkupnoECTSPI313521ZOHIN312520PRCI312520Tijelo koje verificiraFakultetsko vijećeOdbor za završne i diplomske ispiteOdbor za završne i diplomske ispite---* Dnevnik istraživanja podnosi se na obrascu i obuhvaća kratko izvješće o provedbi postupka izrade diplomskog rada. Podnosi ga diplomant u suradnji s mentorom.gube status redovitog studenta ukoliko su u 2. nastavnoj godini ostvarili manje od 24 ECTS boda te mogu upisati ponavljanje 2. godine studija ako im se – na osobni zahtjev – odobri nastavak studija, odnosno dovršenje studija bez studentskih prava i uz plaćanje školarine u iznosu od 978,17 EUR = 7.370,00 HRK, fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK (u skladu s Odlukom o posebnim naknadama Sveučilišta u Osijeku).(6)  STUDENTI KOJI SU IZGUBILI STATUS REDOVITOG STUDENTA

Studenti koji su izgubili status redovitog studenta zbog

 • prekoračenja dozvoljenog roka studiranja (četiri godine na prijediplomskoj, odnosno tri godine na diplomskoj razini) ili
 • neispunjenja uvjeta za ponavljanje godine (u nastavnoj godini ostvarili su manje od 24.0 ECTS boda) ili
 • neispunjenja uvjeta za upis u višu godinu studija (ponavljači koji nisu ostvarili najmanje 42.0 ECTS boda u nastavnoj godini koju ponavljaju)

mogu podnijeti osobni zahtjev za odobrenjem dovršenja studija bez studentskih prava uz plaćanje školarine sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu u Osijeku od 26. travnja 2023. i to kako slijedi:


 1. dovršenje studija (jedna godina studija) – 100% školarine (978,17 EUR = 7.370,00 HRK, fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK);
 2. dovršenje studija (jedan semestar) – 75% školarine (733,63 EUR = 5.527,50 HRK, fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK);
 3. dovršenje studija (do 5 ispita) – 60% školarine (586,90 EUR = 4.422,00 HRK, fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK)
 4. dovršenje studija (izrada završnog/diplomskog rada) – 30% školarine (293,45 EUR = 2.211,00 HRK, fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK).


Studenti koji će s 30. rujna 2023. izgubiti status redovitog studenta dužni su u roku od 30 dana prijaviti promjenu osnove zdravstvenog osiguranja u HZZO, jer u protivnom gube isto pravo. Za tu svrhu, navedeni studenti u Uredu za studente i studije moraju zatražiti i preuzeti potvrdu o prestanku statusa redovitog studenta te proslijediti u HZZO.(7)  UPUTE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MIROVANJE OBVEZA

Student koji studira u statusu redovitog studenta može ostvariti pravo na mirovanje obveza sukladno Pravilniku o studijima i studiranju Sveučilišta u Osijeku (članak 43.) i Odluci o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek od 29.11.2018., samo ukoliko je:


 • Uredu za studente i studije pravovremeno najavio opravdane razloge za mirovanje obveza, tj. najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za mirovanje;
 • podnio Povjerenstvu za prijediplomsku i diplomsku nastavu pisani zahtjev za odobrenje mirovanja obveza s vjerodostojnom dokumentacijom o opravdanosti zahtjeva u roku 30 dana od dana prestanka razloga za mirovanje obveza


Ukoliko student ne najavi razloge za mirovanje obveza u navedenom roku, odnosno ne podnese pisani zahtjev za mirovanje obveza u navedenom roku, gubi pravo na mirovanje obveza.


Redoviti student koji podnosi zahtjev za mirovanje obveza zbog dulje bolesti, zahtjevu je obvezan priložiti liječničku potvrdu Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Služba za školsku medicinu (Dom zdravlja Industrijska četvrt, Drinska 8, Osijek) koju izdaje voditeljica službe dr. Vesna Buljan, spec. školske medicine (tel. 031/225-751, 031/225-755).Osobe na dovršenju studija koje studiraju bez studentskih prava ne mogu ostvariti pravo na mirovanje obveza iz članka 43. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Osijeku.(8) PROCEDURA UPISA

Studenti su obvezni

1.putem Studomata

 • provjeriti ostvarene ECTS bodove, upisane ocjene i datume ispita;
 • provjeriti osobne podatke i korištenjem opcije za izmjenu podataka unijeti podatke koji nedostaju ili su se promijenili od zadnjeg upisa;
 • obaviti upis godine – upis na Studomatu neće moći obaviti studenti koji upisuju status mirovanja i studenti koji upisuju ponavljanje godine s parcijalom (djelomičnim upisom predmeta iz više godine) pa će za njih upis obaviti Ured za studente i studije;


isp2.Popuniti Jedinstvenu sveučilišnu studentsku anketu (samo pristupnici koji su slušali predmete u 2022/2023.)anketi se pristupa putem linka https://anketa.unios.hr, a prijavljujete se AAI@EduHr identitetom (korisnička oznaka i lozinka su isti kao i za pristup Studomatu);


3.uplatiti na IBAN (račun) Fakulteta TROŠKOVE UPISA u iznosu od


 •  13,50 EUR (101,72 HRK, fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK) – studenti koji upisuju ponavljanje godine, odnosno
 • 40,50 EUR (305,15 HRK, fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK) – studenti koji upisuju višu godinu;TROŠKOVE STUDIJA (studenti koji participiraju u dijelu školarine ili plaćaju punu školarinu).

predati u Ured za studente i studije

1.potvrdu/šifru s potvrde o ispunjenoj sveučilišnoj studentskoj anketi,

2.potvrdu o uplati troškova upisa,

3.potvrdu o uplati troškova studija/školarine. (9) UPLATNI RAČUN FAKULTETA

Troškovi upisa/studija uplaćuju se putem uplatnog računa Fakulteta, kako je navedeno u nastavku.


Prilikom uplate na račun Fakulteta (Addiko bank d.d.) nužno je navesti sljedeće podatke:
Platitelj: Ime i prezime studenta, adresa stanovanja
Primatelj: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, Osijek
Iznos: iznos koji se plaća
IBAN (račun) primatelja: HR1725000091102017142 (BIC/Swift kod: HAABHR22)*
Model: 67
Poziv na broj primatelja: OIB studenta
Opis plaćanja:  troškovi upisa / školarina / troškovi za razlikovne predmete


* za plaćanja izvan EU odabrati troškovnu opciju OUR (na teret platitelja), a

* za plaćanja unutar EU odabrati troškovnu opciju SHA (podijeljeni troškovi)


Studenti školarinu mogu platiti:

odjednom, uplatom cijelog iznosa na IBAN (račun) Fakulteta ili

u 2-12 rata, preko sljedećih kartica: Diners Club kartica, PBZ Visa, te PBZ Premium (POS uređaj nalazi se na Fakultetu u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove, F. Kuhača 18, Osijek)(10) TERMIN UPISA


Upis studenata u više godine studija u ak. god. 2023./2024. provodit će se od 19. do 29. rujna 2023.

Studentima će upis biti omogućen putem Studomata na Fakultetu i od kuće.(11)  ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za odobrenjem mirovanja studentskih obveza je 27. rujna 2023. (osobe na dovršenju studija koje studiraju bez studentskih prava ne mogu ostvariti pravo na mirovanje obveza iz članka 43. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Osijeku).


Krajnji rok za podnošenje Zamolbe za oslobađanjem plaćanja školarine je 27. rujna 2023.

(vrijedi samo za redovite studente slabijeg imovinskog stanja).


Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za odobrenjem dovršenja studija bez studentskih prava je 27. rujna 2023.(12)  KONTAKTI


PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ:

        Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

        Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

        URED ZA STUDENTE I STUDIJE

        Franje Kuhača 18, 31 000 Osijek

        Tel: +385 31 224 331

        E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.DIPLOMSKI STUDIJI:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

URED ZA STUDENTE I STUDIJE

Franje Kuhača 18, 31000 Osijek

Tel: +385 31 224 353

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.