Misija i vizija

Misija


Misija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je sustavno razvijanje i širenje nacionalno i međunarodno prepoznate izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju u području biotehničkih, tehničkih i prirodnih znanosti te prijenosu i primjeni znanja na korist i prosperitet svih dijelova društva. Fakultet osigurava mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, nadzor i stalno poboljšanje kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti nastavnog i znanstvenog rada. U realizaciji ove misije Fakultet sustavno provodi razvojnu strategiju temeljenu na izvrsnosti u znanstveno-nastavnoj i stručnoj djelatnosti.


Vizija


Vizija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je biti elitna znanstvena i nastavna institucija Hrvatske, usmjerena na provedbu međunarodno prepoznatljivih znanstvenih, razvojnih i stručnih istraživanja iz područja biotehničkih, tehničkih i prirodnih znanosti, usklađenih s onima u Europskom visokoobrazovnom prostoru (European Higher Education Area – EHEA) i Europskom istraživačkom prostoru (European Research Area – ERA). Fakultet će nastaviti obrazovati međunarodno priznate kvalitetne i kompetentne stručnjake, provoditi međunarodno prepoznata znanstvena i stručna istraživanja te pružati snažnu potporu razvoju gospodarstva. Fakultet će kroz provođenje politike kvalitete i nadalje raditi na svojoj prepoznatljivosti i etabliranju kao poželjna visokoobrazovna institucija, te pouzdan partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima. U cilju provedbe navedenog, Fakultet će surađivati s akademskim i gospodarskim partnerima u zemlji i inozemstvu te osigurati stalni nadzor i rast kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti nastavnog, znanstvenog i stručnog rada. 

2.krug STEM stipendije-PODSJETNIK!

2.krug STEM stipendije-PODSJETNIK!

Leave review
Podsjećamo, u ponedjeljak 18. studenoga 2019. godine, objavljene su rang-liste II. krugadodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti. Rang-l...
Read More
Reakreditacija fakulteta - anonimni komentari

Reakreditacija fakulteta - anonimni komentari

Leave review
Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku   prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko ob...
Read More
Reakreditacija fakulteta

Reakreditacija fakulteta

Leave review
Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obra...
Read More