Dobrovoljna stručna praksa

Studenti diplomskih studija imaju mogućnost obavljanja dobrovoljne stručne prakse koja im se evidentira u dopunsku ispravu o studiju. 


Dobrovoljna stručna praksa može se odraditi u Hrvatskoj na nekoliko načina. Studenti se na stručnu praksu mogu javiti preko

  • programa Inicijativa privatnog sektora za mlade
  • samostalnim pronalaženjem stručne prakse u firmama ili 
  • javljanjem na stručne prakse oglašene na web stranici fakulteta (stručne prakse koje organizira Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Prehrambeno-tehnološkim fakultetom te firmama s područja Osijeka i okolice). 


Studenti mogu stručnu praksu odraditi i u inozemstvu preko različitih programa (ERASMUSCEEPUSIAESTE).


Vrijeme trajanja dobrovoljne stručne prakse nije definirano, a prijavu i priznavanje obavljenje dobrovoljne stručne prakse koordinira predsjednik Povjerenstva za stručnu praksu. 

Poziv na testiranje (administrator projekta Bio4Feed)

Poziv na testiranje (administrator projekta Bio4Feed)

Leave review
„Sukladno Natječaju za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za projekte za rad na projektu „Biokonverzija ...
Read More
Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju)

Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju)

Leave review
Poštovani, sukladno Natječaju za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik na neodređeno vrijeme u punom rad...
Read More
Svečana promocija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Svečana promocija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Leave review
Izuzetno nam je zadovoljstvo izvijestiti Vas da će se u petak, 21. veljače 2020. godine, u Auli magna Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (Vlad...
Read More