Sustav kvalitete

Općenito o praćenju i osiguranju kvalitete visokog obrazovanja


Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 45/09) uređeno je područje osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Također, regulirani su i načini provođenja vanjskog audita, (re)akreditacije, tematskog vrednovanja i drugo. Sustav osiguravanja kvalitete na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek pokriva njegovu cjelokupnu djelatnost i organizacijsku strukturu s ciljem poboljšanja kvalitete – od prijave i upisa na Fakultet preko nastavnog procesa, ispita, ocjenjivanja i diplome do zapošljavanja i cjeloživotnog usavršavanja.

Osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja je kontinuirani i stalni proces.

Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek temelji se na Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG - European Standards and Guidelines in Higher Education Area).

Organizacija sustava, postupci koji se provode te pokazatelji kvalitete koji se prate i analiziraju regulirani su Pravilnikom o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, Priručnikom za osiguranje kvalitete, kao i Strategijom razvoja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za razdoblje 2017./2018. – 2021./2022.

Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek djeluje Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, te Odjeljak za unaprjeđivanje kvalitete Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (Ured za kvalitetu). Povjerenstvo i Ured surađuju međusobno, te također s Centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Odborom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odborom za kvalitetu).

Poziv na testiranje (administrator projekta Bio4Feed)

Poziv na testiranje (administrator projekta Bio4Feed)

Leave review
„Sukladno Natječaju za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za projekte za rad na projektu „Biokonverzija ...
Read More
Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju)

Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju)

Leave review
Poštovani, sukladno Natječaju za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik na neodređeno vrijeme u punom rad...
Read More
Svečana promocija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Svečana promocija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Leave review
Izuzetno nam je zadovoljstvo izvijestiti Vas da će se u petak, 21. veljače 2020. godine, u Auli magna Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (Vlad...
Read More