27. OCJENJIVANJE KVALITETE SORTNIH VRSTA MEDA U HRVATSKOJ

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK


u suorganizaciji s Hrvatskom gospodarskom komorom-Županijskom komorom Osijek, Županijskim savezom pčelara Osječko-baranjske županije, Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu, Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek, Tehnološko-inovacijskim centrom Virovitica

te pod pokroviteljstvom Hrvatskog pčelarskog saveza i Osječko-baranjske županije


organizira


27. OCJENJIVANJE KVALITETE SORTNIH VRSTA MEDA U HRVATSKOJ


Poštovani pčelari, pozvani ste, svojim sudjelovanjem i natjecateljskim duhom, doprinijeti promociji kvalitete i konzumacije meda. Na natjecanje mogu se prijaviti svi pčelari i pčelarske organizacije koje se bave proizvodnjom i prometom pčelinjih proizvoda. Natjecatelji trebaju dostaviti tri staklenke meda po 450 grama za svaki uzorak meda s kojim se žele natjecati. Med se može poslati u tekućem ili u kristaliziranom stanju. Vrste meda koje brzo kristaliziraju, poput repice, suncokreta i sl., preporuča se poslati bez otapanja, kristalizirane.


Uz svaki uzorak moraju se priložiti (ne lijepiti na staklenku) sljedeći podaci: ime i prezime pčelara – naziv obrta ili OPG-a ili naziv organizacije, adresa, OIB, broj telefona, vrsta meda, godina proizvodnje, lokalitet s kojeg med potječe te veterinarski broj (ako ga pčelar posjeduje


Uzorci se dostavljaju do 7. listopada 2022. godine na adresu:


HGK Županijska komora Osijek

Europske avenije 13

31000 Osijek


Ocjenjivanje uzoraka provest će se temeljem Pravilnika ocjenjivanja kvalitete meda na natjecanjima u Republici Hrvatskoj Hrvatskog pčelarskog saveza, Pravilnika o medu (NN 53/2015; 47/2017) i Pravilnika o kakvoći uniflornog meda (NN 122/2009; 141/2013). Mikroskopska analiza, kao i fizikalno-kemijske analize (udio vode, električna vodljivost, udio HMF-a i dijastatski broj) te senzorske analize uzoraka, obavit će se na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.

Za troškove analiza prijavljeni natjecatelj obvezan je uplatiti iznos od 250,00 kn/33.18 EUR za svaki prijavljeni uzorak, a kopiju uplatnice priložiti uz uzorak.


Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada održat će se 26. 11. 2022. godine u 11 sati na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.


Podaci za uplatu:


PLATITELJ:

IME I PREZIME / NAZIV PODUZEĆA/OBRTA ...

ADRESA

OIB


PRIMATELJ:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 

Franje Kuhača 18

31000 Osijek

IBAN PRIMATELJA: HR1725000091102017142

POZIV NA BROJ: 02-OIB platitelja

OPIS PLAĆANJA: Za troškove analize meda


Napomena: Važno je, uz priloženi poziv na broj, upisati svoj OIB.


Prijavom na Manifestaciju dajete suglasnost da se Vaši osobni podaci smiju koristiti za potrebe Manifestacije.