Međunarodna suradnja

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek svoje aktivnosti usmjerio je na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u Europi i svijetu, poticanju mobilnosti studenata, nastavnika, nenastavnog osoblja te sudjelovanju u međunarodnim projektima i programima s područja visokog obrazovanja. 


Međunarodna suradnja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek ostvaruje se putem:

  • bilateralnih međunarodnih ugovora,
  • međunarodnih sveučilišnih mreža,
  • međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata

Međusobno povezivanje sveučilišta preduvjet je efikasnom i kvalitetnom obrazovanju kadrova, stoga Fakultet kroz međunarodnu suradnju želi povećati broj sudjelovanja naših nastavnika i studenata, ali i nenastavnog osoblja u programima međunarodne razmjene i mobilnosti s europskim sveučilištima.

  

Prepoznajući važnost međunarodne suradnje, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek uključen je u Erasmus+, Ceepus i druge mreže mobilnosti te ima više potpisanih ugovora o suradnji s fakultetima i sveučilištima u inozemstvu. 


U cilju unaprjeđenja međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta ulažu se značajni napori kako bi se povećala suradnja s akademskim partnerima u zemlji i inozemstvu te osigurao stalni nadzor i rast kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti nastavnog, znanstvenog i stručnog rada.

CEEPUS

ERASMUS

IAESTE

2.krug STEM stipendije-PODSJETNIK!

2.krug STEM stipendije-PODSJETNIK!

Leave review
Podsjećamo, u ponedjeljak 18. studenoga 2019. godine, objavljene su rang-liste II. krugadodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti. Rang-l...
Read More
Reakreditacija fakulteta - anonimni komentari

Reakreditacija fakulteta - anonimni komentari

Leave review
Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku   prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko ob...
Read More
Reakreditacija fakulteta

Reakreditacija fakulteta

Leave review
Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obra...
Read More