Natječaji

Rezultati razgovora s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta

Leave review
Read More

N A T J E Č A J za upis VIII. generacije pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij Nutricionizam iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizma u akademskoj godini 2020./2021.

Leave review
Read More

Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju)

Leave review
Read More
Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam

Leave review
Read More

Natječaj za izbor

Leave review
Read More

Obavijest o rezultatima razgovora s Povjerenstvom

Leave review
Read More

Natječaj za izbor

Leave review
Read More

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste

Leave review
Read More

Interni natječaj za dodjelu nagrada Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

Leave review
Read More

Odluku o izboru, stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (zamjena na bolovanje)

Leave review
Read More