Javni poziv studentima za prijavu za dodjelu stipendije u sklopu projekta Ministarstva poljoprivrede „Stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema“ u akademskoj godini 2023./2024.JAVNI POZIV


studentima Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za prijavu za dodjelu stipendije u sklopu projekta Ministarstva poljoprivrede „Stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema“

u akademskoj godini 2023./2024.

 

  1. Predmet javnog poziva (dalje u tekstu: javni poziv) je dodjela stipendije u iznosu od 1.327,23 eura po studentu za akademsku godinu 2023./2024. Pravo na dodjelu stipendija imaju redoviti i izvanredni studenti koji su prvi puta upisali II. ili III. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Prehrambena tehnologija i redoviti i izvanredni studenti koji su prvi puta upisali I. ili II. godinu sveučilišnih diplomskih studija Prehrambeno inženjerstvo, Procesno inženjerstvo i Znanost o hrani i nutricionizam.

 

  1. Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji su ostvarili pravo na mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija.

 

  1. Stipendija se isplaćuje odjednom, na žiro ili tekući račun studenta u ugovorenom roku, a po sklapanju ugovora o dodjeli stipendije sa studentom.

 

  1. Studenti prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju na urudžbeni zapisnik u vremenu sukladno Uputama koje su sastavni dio ovog Javnog poziva. Krajnji rok za dostavu prijava je 15. studenog 2023. godine do 12 sati.

 

  1. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u prijavi i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati (prijave dostavljene izvan roka, prijave koje ne sadrže potrebne priloge ili koje sadrže nepotpisane priloge).

 

  1. Za administrativnu provjeru pristiglih prijava zadužen je Ured za studente i studije Fakulteta.

 

Upute za studente objavljene su na mrežnim stranicama Fakulteta www.ptfos.unios.hr


DEKAN

prof. dr. sc. Jurislav Babić