Analitička kemija_7. 12. 2023.

 


Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju


Katedra za fundamentalnu kemiju


Analitička kemija


 


OBAVIJEST


 


Pisani dio ispita iz Analitičke kemije održat će se 7. prosinca 2023. od 8 do 10 sati u predavaonici P-2.