Opća i anorganska kemija_5. 12. 2023.

 


Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju


Katedra za fundamentalnu kemiju


Opća i anorganska kemija


 


OBAVIJEST


 


Pisani dio ispita iz Opće i anorganske kemije održat će se 5. prosinca 2023. od 9 sati u velikoj računalnoj predavaonici. Mole se studenti koji su prijavili ispit, a nisu položili ispit iz stehiometrije, da ispit odjave.