Znanost o prehrani – Ispitni rok 6. 2. 2024.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku


Prehrambeno – tehnološki fakultet Osijek


Katedra za prehranu


 


Znanost o prehrani – Ispitni rok 6. 2. 2024.


 


Ispit iz kolegija Znanost o prehrani održati će se 6. 2. 2024. u računalnoj učionici s početkom u 13h.


 


Lidija Šoher, mag.nutr.