Surveys (documents in Croatian)

INTERNAL PTFOS SURVEY


INTERNAL FACULTY SURVEY

​Analyzes of all internal Faculty surveys are available to all employees on the internal domain.


Istraživanje zadovoljstva korisnika knjižnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - ANKETA

U svrhu procjene koliko su korisnici knjižnice PTF-a zadovoljni uslugama provedeno je anketno ispitivanje „Istraživanje zadovoljstva korisnika knjižnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek“. Ankete su napravljene na alatu otvorenog koda LimeSurvey. Jedna anketa namijenjena je studentima, a druga znanstveno-nastavnom osoblju. Razlika dviju anketa nije velika; sva su pitanja jednaka, jedino su u pitanjima ponuđeni različiti odgovori studentima te različiti znanstveno-nastavnom osoblju zato što ne koriste jednake usluge Knjižnice (npr. znanstveno-nastavno osoblje ne dolaze u Knjižnicu radi samostalnih i/ili grupnih radova te za nju nisu saznali od kolega studenata). Budući da su dvije ankete korištene za istraživanje, postoje i dvije skupine ispitanika. Anketa se provodila u razdoblju od 11.3. 2019. do 1.4. 2019. godine.

Podaci prikupljeni kvizom obrađeni su i prezentirani  u vidu posterskog priopćenja na skupu 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica.


  • Hasenay S, Mokriš S, Šuvak-Pirić I: Ispitivanje informacijske pismenosti u knjižnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Lovran, Hrvatska, 13. - 15. svibnja 2015.

Rezultati upitnika o radu knjižnice - 2014

Diplomski rad s Filozofskog fakulteta Os pod naslovom: Kneževic', Božana (2014) Istraživanje zadovoljstva korisnika knjižnice Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta u Osijeku.

http://repozitorij.ffos.hr/1519/

Rezultati upitnika o radu knjižnice - 2007
Rezultati dobiveni obradom podataka prikupljenih Upitnikom o zadovoljstvu korisnika radom knjižnica provedenog u razdoblju od 01. do 20. ožujka 2007. godine prikazani su kroz jedno postersko priopćenje i jedan cjeloviti rad.