NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na suradničko radno mjesto I. vrste višeg asistenta