Matematika I - rješavanje zadataka

Drage studentice i studenti prve godine preddiplomskog studija, 

 

Prema informacijama koje imamo Matematika I vam predstavlja veliki izazov. Kako bismo vam pomogli u savladavanju tog izazova a budući da ste iskazali interes za to, organizirali smo za vas vršnjačku pomoć.

 

Priliku za rješavanje tipskih zadataka iz predmeta imat ćete ovaj tjedan u dva termina kako sljedi:

  • četvrtak, 20.1.2022. 13:30 - 15:00 u P1
  • petak, 21.1.2022. 14-15:30 u P2

 

Nadamo se da će ovo pomoći u učenju i savladavaju predmeta.

 

Prodekan za nastavu