1 godina Prehrambena tehnologija - Dekanski sat


Poštovane kolegice i kolege, dragi naši brucoši,


I ove ćemo godine, iako u pomalo neobičnim okolnostima, Vaš obrazovni proces na Fakultetu započeti Dekanskim satom u srijedu, 1. listopada 2020. godine u predavaonici 1 na prvome katu.


Zbog epidemioloških ograničenja za Dekanski sat podjeljeni ste u skupine. Za prvu skupinu početak je u 9 sati, a za svaku slijedeću u naredni puni sat.


Raspored po skupinama nalazi se u prilogu. Kao identifikator,  a s ciljem zaštite Vaših osobnih podataka,  korišten je Vaš JMBAG. Ukoliko ga još uvijek ne znate, spojite se na svoj profil na studomatu i tamo ćete ga naći!


Sukladno Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera, koje je izradio i objavio HZJZ na zahtjev MZO u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu 31. kolovoza 2020., nastavnici, studenti i drugi zaposlenici visokih učilišta te druge osobe dužni su mjeriti tjelesnu temperaturu prije dolaska u visoko učilište. Osim toga, dužni su na početku akademske godine potpisati izjavu o preuzimanju obveze mjerenja tjelesne temperature prije svakoga dolaska u visoko učilište.


S ciljem usklađivanja s navedenom preporukom pripremljena je IZJAVA koju  Vas molimo da si isprintate i popunite te ju ponesete prilikom dolaska na Fakultet. 


Na kraju podsjećamo, jer to smo savladali već prilikom upisa, da je u svim zajedničkim prostorima Fakulteta zbog Vaše i naše zaštite propisano obvezno nošenje zaštitnih maski.


U petak, 2. listopada, prema istom rasporedu imat ćete edukaciju i test iz područja Pravila za siguran rad u laboratoriju.