Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju

Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju organiziran je u tri katedre čiji djelatnici kroz nastavni i znanstveno‐istraživački proces prenose znanja i vještine vezane uz temeljne i primijenjene prirodne znanosti studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Uz navedeno, Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju prati i usvaja nova saznanja i spoznaje u području kemije, biokemije, molekularne biologije, toksikologije, biotehnologije, prehrambene i kemijske tehnologije, i dr.


Znanstveno‐istraživački i stručni rad zaposlenika Zavoda usko je vezan uz discipline koje se predaju studentima, a trenutno su prioritetna istraživanja iz područja mikotoksikologije, organske sinteze potencijalno biološki aktivnih tvari, izolacije i analize biološki aktivnih tvari različitim instrumentalnim tehnikama, ispitivanja međusobne interakcije biološki aktivnih tvari, kemije i tehnologije vode te biokemijske analitike hrane.


Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron