Interni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za kupnju opreme i računalnih programa te nadogradnju opreme

  1. PREDMET INTERNOG POZIVA I VISINA MOGUĆE POTPORE


Predmet ovoga Internog poziva je prikupljanje prijava za nabavu opreme i računalnih programa te nadogradnju opreme za potrebe izvođenja laboratorijskih vježbi, izrade diplomskih radova te znanstvenih i stručnih istraživanja.

Fakultet će sufinancirati nabavu opreme i računalnih programa te nadogradnju opreme do 90 % prihvatljivih troškova, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Kod odlučivanja o dodjeli financijske potpore prednost će imati oprema i računalni program te nadogradnja opreme koja uključuje primjenu naprednih tehnologija, veći broj korisnika, mogućnost korištenja opreme u znanstveno-istraživačke svrhe, poboljšanje suradnje s gospodarstvom te veći udio sufinanciranja.


  1. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Uz prijavu, podnositelji prijava su dužni dostaviti dokument (elaborat) koji sadrži:


  • opis opreme,
  • namjenu opreme,
  • plan korištenja opreme te
  • ponudu za kupnju ili izradu opreme.


Rok za podnošenje prijava je 25.9.2020. godine.

Prijave se podnose Upravi Fakulteta u pisanom obliku na urudžbeni zapisnik te elektronski na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..  

Nepotpune prijave neće se razmatrati.Dekan


prof. dr. sc. Jurislav Babić