Interni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za kupnju opreme i računalnih programa te nadogradnju opreme