Javni poziv studentima za prijavu za dodjelu stipendije u sklopu projekta Ministarstva poljoprivrede „Stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema“  u akademskoj godini 2022./2023.

JAVNI POZIVstudentima Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za prijavu za dodjelu stipendije u sklopu projekta Ministarstva poljoprivrede „Stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema“ 

u akademskoj godini 2022./2023.  1. Predmet javnog poziva (dalje u tekstu: javni poziv) je dodjela stipendije u iznosu od 10.000 kuna po studentu

  2. Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji su ostvarili pravo na mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija.

  3. Stipendija se isplaćuje odjednom, na žiro ili tekući račun studenta u ugovorenom roku, a po sklapanju ugovora o dodjeli stipendije sa studentom.

  4. Studenti prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju na urudžbeni zapisnik u vremenu sukladno Uputama koje su sastavni dio ovog Javnog poziva. Krajnji rok za dostavu prijava je 2. prosinca 2022. godine do 13 sati.

  5. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u prijavi i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati (prijave dostavljene izvan roka, .

  6. Za administrativnu provjeru pristiglih prijava zadužen je Ured za studente i studije Fakulteta.Upute za studente objavljene su na mrežnim stranicama Fakulteta www.ptfos.unios.hr.


Dekan


prof. dr. sc. Jurislav Babić