N A T J E Č A J za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam,iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenih polja prehrambene tehnologije i nutricionizma, u akademskoj godini 2021./2022.