Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada pristupnice Ivane Buljeta