Odluka o izboru višeg asistenta na projektu „Oleogelovi kao nutritivno poboljšanje čokolade i krem - proizvoda“