Provjera vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava

Poštovani,


Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek donio je 7. veljače 2019. Odluku kojom je utvrđenavisina troškova za provedbi postupka provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek,  KLASA: 602-04/19-01/03, URBROJ: 2158-82-01-19-01, u iznosu od 150,00 kuna. Sukladno navedenoj Odluci troškove provjere snose podnositelji zahtjeva za provjeru vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava.


Slijedom navedenog, prilikom podnošenja zahtjeva za provjeru vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima, potrebno je uz zahtjev priložiti i potvrdu o uplati 150,00 kuna na račun Fakulteta.

2.krug STEM stipendije-PODSJETNIK!

2.krug STEM stipendije-PODSJETNIK!

Leave review
Podsjećamo, u ponedjeljak 18. studenoga 2019. godine, objavljene su rang-liste II. krugadodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti. Rang-l...
Read More
Reakreditacija fakulteta - anonimni komentari

Reakreditacija fakulteta - anonimni komentari

Leave review
Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku   prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko ob...
Read More
Reakreditacija fakulteta

Reakreditacija fakulteta

Leave review
Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obra...
Read More