Društvo kemičara i tehnologa

Društvo kemičara i tehnologa Osijek (u daljnjem tekstu: Društvo) strukovna je udruga tehničke kulture u koju se slobodno i dobrovoljno udružuju djelatnici i studenti kemijske i tehnološke struke radi postizanja ciljeva utvrđenih statutom. Društva.


Društvo kemičara i tehnologa Osijek ima svoje sjedište u Osijeku, Trg Jurja Križanića 1,a skraćeni naziv Udruge je DKT Osijek. Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.


Udruga je osnovana s ciljem promicanja kemijske struke i djelatnosti u širenju tehničkih i tehnoloških znanja i vještina i populariziranju tehničkih dostignuća i njihove primjene, odgovarajućeg zastupanja strukovnih i drugih interesa djelatnika kemijske struke, stvaranja i poboljšanja materijalnih i drugih uvjeta zadovoljavanja potreba članova. Društvo sukladno ciljevima Društva djeluje na području tehničke kulture. U ostvarivanju svoje djelatnosti Društvo organizira i razvija različite organizacijske i druge oblike djelovanja.


U dostizanju ciljeva, Društvo potiče, organizira i omogućava razmjenu iskustava između članova Društva, organizira seminare, radionice, savjetovanja, tribine i druge oblike djelovanja radi razmjene iskustava, afirmacije dostignuća te širenja i promicanja tehničke kulture, organizira oblike osposobljavanja članova za ovladavanje novim znanjima i vještinama potrebnim za obavljanje djelatnosti kemičara i tehnologa, pruža stručnu i tehničku pomoć članovima Društva u ostvarivanju obrazovnih programa u području djelovanja Društva, prati i sudjeluje u aktivnostima stručne pripreme programa nastavnih, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti u kemijskoj i tehnološkoj struci, potiče, organizira i omogućava razvitak stvaralaštva u kemijskoj i tehnološkoj struci i njegovu afirmaciju putem izložbi, smotri, natjecanja i drugih oblika predstavljanja dostignuća, potiče nakladničku djelatnost kojom se ostvaruju ciljevi djelovanja Društva, osigurava potrebne materijalne, tehničke i kadrovske uvjete za ostvarivanje ciljeva svoga postojanja i zadataka sadržanih u ovim Statutom utvrđenoj djelatnosti Društva.


U ostvarivanju ciljeva svoga postojanja Društvo se povezuje i udružuje sa srodnim i drugim udrugama, koje mogu pridonijeti postizanju tih ciljeva, u strukovna i druga udruženja.

Društvo zastupaju i predstavljaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Društva, odnosno osobe koje ih temeljem ovog Statuta ili odluke nadležnog tijela, u slučaju njihove spriječenosti, zamjenjuju.


Predsjednica Društva doc. dr. sc. Marija Stjepanović, dopredsjednica Društva je dr. sc. Blanka Bilić Rajs, a tajnica Društva je dr. sc. Nika Lovrinčević Pavlović.


Članovi Društva su djelatnici, inženjeri, prvostupnici i magistri struke i tehničari kemijskih smjerova, specijalisti s raznim kvalifikacijama, privatni poduzetnici, stručnjaci čija je djelatnost vezana uz kemiju, nastavnici i profesori s područja Osječko-baranjske županije, svaka osoba koja kao voditelj obrazovnih procesa sudjeluje u izvođenju programa odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje kemijskih i tehnoloških znanja i vještina u nastavnim, izvannastavnim i izvanškolskim oblicima djelovanja te studenti kemijskih, tehnoloških i srodnih struka. 


Stoga, poštovane kolegice i kolege, dragi studenti, pozivamo vas da se pridružite Društvu kemičara i tehnologa Osijek ispunjavanjem priložene pristupnice.

Sve upite možete slati mailom na dopredsjednicu Društva dr. sc. Blanku Bilić Rajs (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) te na tajnicu Društva dr. sc. Niku Lovrinčević Pavlović (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).


Veselimo se svakoj prijavi!

Predsjednica Društva

doc. dr. sc. Marija Stjepanović