doc. dr. sc. Antun Jozinović

Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla I (škrob, šećer,...) - Ispitni rok 29.6.2021.

Leave review

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za tehnologiju ugljikohidrata

Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla I (škrob, šećer,...)

 

OBAVIJEST

 

Ispitni rok 29.6.2021. iz gore navedenog kolegija održati će se na fakultetu u P1 od 12 h. Izlazak na ispit potrebno je prijaviti putem ISVU sustava.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

OPŠIRNIJE

Osnove tehnologije ugljikohidrata - Ispitni rok 29.6.2021.

Leave review

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za tehnologiju ugljikohidrata

Osnove tehnologije ugljikohidrata

 

OBAVIJEST

 

Ispitni rok 29.6.2021. iz gore navedenog kolegija održati će se na fakultetu u P1 od 12 h. Izlazak na ispit potrebno je prijaviti putem ISVU sustava.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

OPŠIRNIJE

Prehrambeno inženjerstvo - Ispitni rok 29.6.2021.

Leave review

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Prehrambeno inženjerstvo

 

OBAVIJEST

 

Ispitni rok 29.6.2021. iz gore navedenog kolegija održati će se na fakultetu u P1 od 12 h. Izlazak na ispit potrebno je prijaviti putem ISVU sustava.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

OPŠIRNIJE

Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda, Tehnologija ugljikohidrata, Kemija i tehnologija ugljikohidrata, Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda - Ispitni rok 29.6.2021.

Leave review

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za tehnologiju ugljikohidrata

Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda

Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda

Tehnologija ugljikohidrata

Kemija i tehnologija ugljikohidrata

 

OBAVIJEST

 

Ispitni rok 29.6.2021. iz gore navedenih kolegija održati će se na fakultetu u P1 od 12 h. Izlazak na ispit potrebno je prijaviti putem ISVU sustava.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

OPŠIRNIJE

Tehnologija ugljikohidrata - Rezultati ispita 15.6.2021.

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Tehnologija ugljikohidrata

 

OBAVIJEST

 

Pismeni ispit održan 15.6.2021. nitko od kandidata nije položio.

 

prof. dr. sc. Jurislav Babić

OPŠIRNIJE

Upravljanje poduzećima - Rezultati popravnog parcijalnog ispita 15.6.2021.

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Upravljanje poduzećima

 

OBAVIJEST

 

Rezultati popravnog parcijalnog ispita održanog 15.6.2021. nalaze se u prilogu.

 

prof. dr. sc. Jurislav Babić

prof. dr. sc. Borislav Miličević

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Osnove tehnologije ugljikohidrata - Rezultati ispita 15.6.2021.

Leave review
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Osnove tehnologije ugljikohidrata

 

OBAVIJEST

 

Rezultati pismenog ispita održanog 15. 6. 2021. nalaze se u prilogu.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Upravljanje poduzećima - Rezultati 2. parcijalnog ispita

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Upravljanje poduzećima

 

OBAVIJEST

 

Rezultati 2. parcijalnog ispita iz gore navedenog kolegija nalaze se u prilogu obavijesti. Ostali studenti nisu položili parcijalni ispit. Studenti zadovoljni predloženom ukupnom ocjenom trebaju po završetku semestra prijaviti prvi ispitni rok za upis ocjene u ISVU. Svi studenti koji žele pisati popravni parcijalni ispit trebaju svoj izlazak na ispit prijaviti na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uz naznaku koji dio žele pisati. Mogućnost izlaska na popravni parcijalni ispti biti će na prvom ispitnom roku 15.6.2021. u 14 h na fakultetu.

 

prof. dr. sc. Jurislav Babić

prof. dr. sc. Borislav Miličević

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla I (škrob, šećer,...) - Rezultati popravnih parcijalnih ispita

Leave review

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za tehnologiju ugljikohidrata

Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla I (škrob, šećer,...)

 

OBAVIJEST

 

Rezultati popravnih parcijalnih ispita iz gore navedenog kolegija održanih 26.5.2021. nalaze se u prilogu obavijesti.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla I (škrob, šećer,...) - Laboratorijske vježbe

Leave review

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za tehnologiju ugljikohidrata

Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla I (škrob, šećer,...)

 

OBAVIJEST

 

Laboratorijske vježbe iz gore navedenog kolegija biti će održane prema objavljenom rasporedu na web stranici fakulteta 24. i 25. 5. 2021. Vježbe će započeti od 8:15 h i odražti će se u studentskom laboratoriju Zavoda za prehrambene tehnologije - bivši Odjel za kemiju. Na vježbe je potrebno ponijeti kutu, krpu, kalkulator, zaštitnu masku i upute za vježbe dostupne u nastavnim materijalima kolegija.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović

OPŠIRNIJE