Ivana Ivić

Procesi u prehrambenoj industriji - I. parcijalni ispit

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Procesi u prehrambenoj industriji

 

Obavijest studentima III. godine preddiplomskog studija

 

I. parcijalni pismeni ispit iz gore navedenog kolegija održat će se u utorak, 30.11.2021., u 8.30 h, u predavaonicama P-2 i P-3. Na pismeni ispit potrebno ponijeti pribor za pisanje i kalkulator.

OPŠIRNIJE

Procesi u prehrambenoj industriji - laboratorijske vježbe

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Zavod za prehrambene tehnologije

Procesi u prehrambenoj industriji

 

Obavijest studentima 3. godine preddiplomskog studija

 

Laboratorijske vježbe za studente koji su upisali gore navedeni predmet, a nisu ih odradili započinju u petak, 12.11.2021. s početkom u 14 h. Studenti koji trebaju nadoknaditi samo jednu vježbu, biti će naknadno obaviješteni o terminu nadoknadne.

 

OPŠIRNIJE

Procesi u prehrambenoj industriji - laboratorijske vježbe

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Katedra za prehrambeno inženjerstvo
Procesi u prehrambenoj industriji

 

Obavijest studentima 3. godine preddiplomskog studija

 

Laboratorijske vježbe iz gore navedenog kolegija počinju u ponedjeljak, 11.10.2021., prema rasporedu koji će biti objavljen na stranici fakulteta (http://www.ptfos.hr/index.php/studenti/raspored-sati), u laboratoriju br. 37 u glavnoj zgradi fakulteta (Franje Kuhača 18).

 

Dolazak na vježbe je obavezan i nisu dozvoljene izmjene studenata u grupama!

 

Na laboratorijske vježbe potrebno je donijeti:

  • kutu, kuhinjsku krpu, zaštitnu masku;
  • bijele A4 papire za pisanje izvješća;
  • milimetarski papir i ravnalo;
  • materijale za vježbe (tablice) koji se nalaze na Merlinu (https://moodle.srce.hr/2021-2022/).
OPŠIRNIJE

Procesi u prehrambenoj industriji - rezultati pismenog ispita 16.09.2021.

Leave review
Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Procesi u prehrambenoj industriji - rezultati pismenog ispita 17.06.2021.

Leave review
Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Procesi u prehrambenoj industriji - II. parcijalni ispit

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za prehrambeno inženjerstvo

Procesi u prehrambenoj industriji

 

Obavijest studentima III. godine preddiplomskog studija

 

II. parcijalni ispit iz gore navedenog kolegija održat će se prema dogovoru u ponedjeljak, 18.1.2021. u 15 h, online u sustavu Merlin.

OPŠIRNIJE

Procesi u prehrambenoj industriji - rezultati pismenog ispita 11.5.2020.

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za prehrambeno inženjerstvo

Procesi u prehrambenoj industriji

Rezultati pismenog ispita 11.5.2020.

Rezultati pismenog ispita i upute za usmeni dio ispita iz gore navedenog kolegija nalaze se u privitku.

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Procesi u prehrambenoj industriji - rezultati pismenog ispita 17.2.2020.

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za prehrambeno inženjerstvo

Procesi u prehrambenoj industriji

 

Rezultati pismenog ispita 17.2.2020.

 

Rezultati pismenog ispita iz gore navedenog kolegija nalaze se u privitku.

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE

Procesi u prehrambenoj industriji - ispitni rok 17.2.2020.

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za prehrambeno inženjerstvo

Procesi u prehrambenoj industriji

 

Pismeni ispit 17.2.2020.

 

Pismeni ispit iz gore navedenog kolegija će se održati u ponedjeljak, 17.2.2020. od 9 do 12 h u predavaonici broj 3.

 

Ivana Ivić, mag. ing.

OPŠIRNIJE

Procesi u prehrambenoj industriji - rezultati pismenog ispita 3.2.2020.

Leave review

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Katedra za prehrambeno inženjerstvo

Procesi u prehrambenoj industriji

 

Rezultati pismenog ispita 3.2.2020.

 

Rezultati pismenog ispita iz gore navedenog kolegija nalaze se u privitku.

Preuzmite prilog 1
OPŠIRNIJE