Organska kemija i Praktikum iz organske kemije

Obavještavaju se studenti da će se jesenski rokovi iz kolegija


Praktikum iz organske kemije održati 5. i 19. rujna 2023. od 8 do 9 h u predavaonici P-1, dok će se


pismeni  ispiti iz kolegija Organska kemija održati


7. i 21. rujna 2023.  od 8 do 10 h u predavaonici P-2.


 


 


doc. dr. sc. Valentina Bušić