Organska kemija i Praktikum iz organske - zimski ispitni rokovi

Obavještavaju se studenti da će se ispiti iz


 


Praktikuma iz organske kemije održati


30. siječnja 2024. od 8 do 9 h u P4


13. veljače 2024. od 8 do 9 h u P1


 


Organske kemije održati


1. veljače 2024.  od 8 do 10 h u P1


15. veljače 2024. od 8 do 10 h u P1


 


doc. dr. sc. Valentina Bušić