Organska kemija - termin usmenog

Studenti koji su položili pismeni dio ispita iz kolegija Organska kemija na roku 1. veljače, kao i studenti koji su položili treći parcijalni ispit, a žele bolju ocjenu, termin usmenog ispita održat će se u ponedjeljak 5. veljače 2024. u 9,00 h u Kabinetu za organsku kemiju (soba 78).


 


doc. dr. sc. Valentna Bušić