Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda - Rezultati 1. parcijalnog ispita 7.12.2021.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda

 

OBAVIJEST

Rezultati 1. parcijalnog ispita iz gore navedenog kolegija održanog 7.12.2021. nalaze se u prilogu.

2. parcijalni ispit biti će održan prema ranije postavljenom rasporedu u utorak 11.1.2021. od 10 do 12 h u P7.

 

doc. dr. sc. Antun Jozinović