Poslijediplomski specijalistički studij - Nutricionizam

Prehrana je jedan od najvažnijih čimbenika u ljudskom životu i društvu, a kao egzogeni čimbenik utječe na ljudsko zdravlje. Uslijed suvremenog načina života, što uključuje prehranu i fizičku (ne)aktivnost, u svijetu je došlo do pandemije poremećaja u prehrani i kroničnih nezaraznih bolesti (debljina, kardiovaskularne bolesti, šećerna bolest tipa II, neki oblici karcinoma).


Promicanjem pravilne prehrane može se direktno utjecati na zdravlje populacije što, dugoročno gledano, predstavlja sniženje troškova za liječenje prehranom uzrokovanih bolesti u budućnosti. Dodatno, kao bitan čimbenik u promicanju zdravlja, sve više se ističe i fizička aktivnost, koja, u kombinaciji s pravilnom prehranom, uvelike doprinosi unaprijeđenju zdravstvenog statusa.


Sveučilišni specijalistički studij Nutricionizam, kojeg izvodi Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, usmjeren je na pružanje znanja iz područja ljudske prehrane temeljenih na novim znanstvenim spoznajama i tehnologijama te usvajanju stavova u skladu s najvišim etičkim normama koje vrijede u navedenom znanstvenom području.


Sveučilišni specijalistički studij Nutricionizam koncipiran je u skladu sa zahtjevima za specijalističke studije u Republici Hrvatskoj te je moguća pokretljivost studenata kroz upis odgovarajućih kolegija na drugim studijima. Osim toga i studenti drugih poslijediplomskih studija mogu birati određene sadržaje ovog studija, odnosno provoditi dio istraživanja.


Naziv studija

Nutricionizam

Nositelj studija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek


Voditelj studija

prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić


Informacije
Ana Golik,  mag oec.

tel: 031 490 431

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

web: www.ptfos.unios.hr


Trajanje studija

Nastava na studiju traje dva semestra (jedna akademska godina).

Rok završetka studija je pet semestara.


Uvjeti upisa na studij


Pravo upisa na sveučilišni specijalistički studij Nutricionizma na PTF-u imaju

  • Kandidati koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu ili na srodnim fakultetima u inozemstvu.
  • Kandidati koji su završili dodiplomske ili diplomske studijske programe na Medicinskom fakultetu, Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, Agronomskom ili Poljoprivrednom fakultetu, Odjelu za biologiju u Osijeku, Pedagoškom fakultetu u Osijeku-profesor biologije i kemije, i dr., mogu se upisati uz suglasnost Fakultetskog vijeća (a na prijedlog Povjerenstva za specijalistički studij). Za pristupnike iz ove podskupine, nakon uvida u predmete dodiplomskog i diplomskog studija postoji mogućnost obveze polaganja razlikovnih ispita koji se smatraju neophodnim za pohađanje poslijediplomskog specijalističkog studija Nutricionizma. Odluku o tome donosi Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta na prijedlog Povjerenstva za specijalistički studij. Razlikovne ispite je potrebno položiti prije polaganja ispita na poslijediplomskom specijalističkom studiju.
  • Studij mogu upisati kandidati koji su na završenom dodiplomskom ili diplomskom studiju imali prosjek ocjena najmanje 3,0. Iznimno se mogu upisati kandidati s nižim prosjekom uz preporuku dva sveučilišna nastavnika koja su toj osobi predavala na završenom dodiplomskom ili diplomskom studiju. Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta na prijedlog Povjerenstva za specijalistički studij.


Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija


Polaznik koji završi sveučilišni specijalistički studij Nutricionizma bit će osposobljen za rad na poslovima vezanim uz procjenu kvalitete prehrane i davanje savjeta usmjerenih na njezino poboljšanje s ciljem održavanja zdravlja i sprječavanja, kao i liječenja bolesti.


Akademski naziv koji se stječe završetkom studija


Završetkom sveučilišnog specijalističkog studija student stječe akademski naziv specijalist uz naznaku struke (spec. uz naznaku struke).

Andreja

Almir

Dubravka