Dražen Marček

Odluka o provedbi postupka izbora novog člana Senata, predstavnika ostalih zaposlenika iz reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i stručna zvanja te administrativno-stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja Sveučilišta

Odluka o provedbi postupka izbora novog člana Senata, predstavnika ostalih zaposlenika iz reda osoba izabranih u nastavna, suradnička i stručna zvanja te administrativno-stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja Sveučilišta

Leave review
Opširnije
STEM STIPENDIJE- OBAVIJEST!

STEM STIPENDIJE- OBAVIJEST!

Leave review
Opširnije
Natječaj za plaćenu stručnu praksu u inozemstvu - IAESTE

Natječaj za plaćenu stručnu praksu u inozemstvu - IAESTE

Leave review
Opširnije
Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomske sveučilišne studije Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek (produžen rok za prijavu do 15. listopada 2020.)

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomske sveučilišne studije Prehrambeno‑tehnološkog fakulteta Osijek (produžen rok za prijavu do 15. listopada 2020.)

Leave review
Opširnije
ERASMUS+ info dan

ERASMUS+ info dan

Leave review
Opširnije
Raspored

Raspored

Leave review
Opširnije
1 godina Prehrambena tehnologija - Dekanski sat

1 godina Prehrambena tehnologija - Dekanski sat

Leave review
Opširnije
Erasmus+ natječaj za studente, za ljetni semestar ak. godine 2020./2021.

Erasmus+ natječaj za studente, za ljetni semestar ak. godine 2020./2021.

Leave review
Opširnije
BASF Start-up Science natječaj

BASF Start-up Science natječaj

Leave review
Opširnije
Odluka o izboru Ine Ćorković, mag. ing. techn. aliment.

Odluka o izboru Ine Ćorković, mag. ing. techn. aliment.

Leave review
Opširnije