Zapošljavanje

Natječaj za izbor

Leave review
Read More

Natječaj za izbor

Leave review
Read More

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste

Leave review
Read More

Natječaj

Leave review
Read More

Natječaj

Leave review
Za izbor dva doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Vlakna i proteini kao osnova za razvoj novih bioaktivnih dodataka hrani“...
Read More

Natječaj za izbor i prijam

Leave review
Za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicena radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znans...
Read More

Natječaj za izbor i prijam (zamjena za bolovanje)

Leave review
Za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste (spremačica) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (zamjena za bolovanje)
Read More

Natječaj za izbor i prijam

Leave review
Jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene te...
Read More

Natječaj za izbor i prijam

Leave review
Za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste (spremačica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.
Read More

Natječaj za izbor

Leave review
Za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicena radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polj...
Read More