Zapošljavanje

Natječaj za izbor i prijam

Leave review
Za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za kemiju i ekologiju.
Read More

Natječaj za izbor i prijam

Leave review
Za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za kemiju i ekologiju.
Read More

Natječaj za izbor

Leave review
Jednog zaposlenika/zaposlenicena radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora- trajno zvanje iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti...
Read More

Natječaj za izbor i prijam

Leave review
Za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenicena radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanos...
Read More

Natječaj za izbor i prijam

Leave review
Za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenicena radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanos...
Read More

Natječaj za izbor i prijam

Leave review
Natječaj za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje predavača i radno mjesto predavača na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu iz znanstvenog podr...
Read More